Sign In

KIỀM TRA CÔNG TÁC THỊ ĐUA KHEN THƯỞNG VÀ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THỊ ĐUA HƯỚNG VỀ CƠ SỞ

26/07/2019

KIỀM TRA CÔNG TÁC THỊ ĐUA KHEN THƯỞNG VÀ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THỊ ĐUA HƯỚNG VỀ CƠ SỞ
Sáng ngày 24 tháng 7 năm 2019 Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2019 và Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019 của Cụm thi đua số III, được sự nhất trí của Lãnh đạo Bộ Tư Pháp Cụm thi đua số III xây dựng và thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua khen thưởng và thực hiện phong trào thi đua tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình.
Thành phần đoàn kiểm tra gồm Bà Nguyễn Thi Minh, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Cụm trưởng Cụm thi đua số III, Bộ Tư Pháp Trưởng đoàn, Bà Đỗ Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư Pháp Phó trưởng đoàn cùng đại diện 11 đơ vị trong Cum thi đua số III Bộ Tư Pháp làm thành viên đoàn kiểm tra.
Về Phía tỉnh Hòa Bình có các Đồng chí Hồ Ngọc Dinh Bí Thư chi Bộ, Cục trưởng, Chủ tịch Hội Đồng TĐKT Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình, Đồng chí Bùi Văn Vình Phó Giám Đốc Sở Tư pháp cùng các Trưởng, Phó phòng của Cục Thi hành án dân sự và Sở Tư pháp cùng dự.
Sau khi nghe Đồng chí trưởng đoàn kiểm tra quán triệt mục đích yêu cầu và nội dung công tác kiểm tra của đoàn và nghe Đống chí Hồ Ngọc Dinh thay măt Cục Thi hành án dân sự trình bày Báo cáo tóm tắt công tác thi đua, khen thưởng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình, trong thời gian qua
 
Các thành viên đoàn kiểm tra và các thành viên đơn vị được kiểm tra đã có ý kiến phát biểu trao đổi thảo luận nhằm làm rõ hơn phát huy những thành tích mà đơn vị đã đạt được, khắc phục những vẫn đề khó khăn trong quá trình triển khai công tác Thi đua, khen thưởng của đơn vị và những kiến nghi đề xuất trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt đoàn kiểm tra Đồng chí Nguyễn Thi Minh, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp  đã giải đáp thắc mắc, đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị đồng thời đánh giá cao vai trò, thành tích và kết quả của các phòng Thi đua của Cục và các Chi cục THADS các huyện, thành phố trong tỉnh thời gian qua. Đồng thời đồng chí cũng ghi nhận những ý kiến thảo luận của  đơn vị, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Tại Hội nghị đồng chí yêu cầu trong thời gian tới  đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Ngành Tư pháp thi dua siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bút phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019"; "Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới"; "Cả nước chung sức vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; "Cán bộ Tư pháp đây mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển":
Buỗi chiều  Đoàn công tác di chuyển đến xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình  Kết hợp với Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình ,Trung tâm trợ giúp pháp lý thực hiện truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và giải đáp những vướng mắc pháp luật của người dân và Thực hiện tặng quà cho gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
 
Bùi Công Đinh-Cục THADS tỉnh Hòa Bình

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: