Sign In

Ban pháp chế HĐND Tỉnh Hòa Bình giám sát công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn năm 2018

17/08/2018

Ban pháp chế HĐND Tỉnh Hòa Bình giám sát công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn năm 2018

Đồng chí Quách Thanh Hải Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hòa Bình

Trửơng đoàn giam sát phát biểu ý kiến)
 Thực hiện Kế hoạch số 72/HĐ-BPC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc giám sát nắm tình hình thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Pháp chế trong năm 2016 và tình hình chấp hành quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự trong các năm 2017-2018; Thông báo số 73/TB-ĐGS của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thông báo chương trình thực hiện Kế hoạch giám sát năm 2018.Sáng ngày 16 tháng 8 năm 2018 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình đoàn giám sát của HĐND tỉnh Hòa Bình đã có buổi làm việc với Cục thi hành án dân sự, đồng chí Quách Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Pháp chế làm trưởng đoàn đã giám sát tình hình thực hiện công tác THADS trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn giám sát có đại diện Thường trực HĐND, Ban pháp chế HĐND tỉnh,Thương trực Ủy ban Măt trân Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Lãnh đạo các Ban: kinh tế - Ngân Sách, Văn hóa Xã hội, Dân tộc và các cơ quan thuộc khối nội chính tỉnh Hòa Bình.
 
Đ/c Nguyễn Tiến Dũng Phó Cục trưởng Cục THADS Tỉnh trình bày Báo Cáo
 
Tại buổi giám sát, Lãnh đạo Cục THADS đã báo cáo kết quả thực hiện các yêu cầu sau giám sát năm 2016 và tình hình chấp hành quy định của pháp luật về THADS trong các năm 2017-2018. Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã tổ chức quán triệt và triển khai các nội dung báo cáo sau giám sát đến Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Chi cục THADS các huyện, thành phố để tổ chức thực hiện. Đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể từng nội dung ý kiến của Đoàn giám sát ứng với nhiệm vụ của mỗi phòng và phân công lãnh đạo phụ trách theo dõi, chỉ đạo để tổ chức thực hiện có hiệu quả yêu cầu.
Kết quả thực hiện tập trung giải quyết và có giải pháp thiết thực, quyết liệt chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra trong toàn ngành tổ chức thi hành đối với số lượng án còn tồn chuyển sang năm 2017 và tạo bước đột phá trong hoạt động nghiệp vụ thi hành án:  Đối với lượng án tồn chuyển sang năm 2017 Cục THADS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị lập danh sách từng vụ việc để xác minh phân loại (việc có điều kiện, chưa có điều kiện) đưa ra tổ chức thi hành dứt điểm đối với vụ việc có điều kiện thi hành. Đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra hoạt động nghiệp vụ trong nội bộ ngành.
Công tác phối hợp giữa các ban, ngành trong tỉnh với cơ quan thi hành án thực hiện có hiệu quả. Duy trì tốt mối quan hệ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương; các cơ quan Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội theo Quy chế phối hợp liên ngành. Đã thực hiện nghiêm việc công khai thông tin về tên, địa chỉ, nghĩa vụ phải thi hành án của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên, Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh, và tích hợp trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự -Bộ Tư pháp theo đúng quy định.
 Kết quả thi hành về việc và tiền năm 2017 tổng số việc phải thi hành là 4.710 việc. Số việc có điều kiện thi hành là 4.182 việc (chiếm tỷ lệ 89%). Số việc chưa có điều kiện thi hành 528 (chiếm tỷ lệ 11%). Đã giải quyết xong 3.665 việc. Kết quả: đạt tỷ lệ 94,69% (so với chỉ tiêu được giao, vượt 20,69%).
 tổng số tiền phải thi hành là 194.593.503.000 đồng. Số tiền có điều kiện giải quyết 135.021.941.000 đồng (chiếm 69% ). Số tiền chưa có điều kiện giải quyết 59.571.562.000đồng (chiếm 31%). Đã giải quyết xong 55.621.309.000đồng. Kết quả: đạt tỷ lệ 41,19% (so với chỉ tiêu được giao, vượt 9,19% về tiền).
 Kết quả thi hành về việc và tiền 10 tháng năm 2018  Tổng số thụ lý là 4.320 việc.Trong đó 3.720 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 87%), tăng 236 việc (6,77%) so với cùng kỳ. Trong đó 558 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 13%). Đã giải quyết xong 3.223 việc, đạt tỷ lệ 86,64% (so với chỉ tiêu được giao 2018 đạt và vượt 13,14%).
Lãnh đạo Cục THADS cũng nêu ra những khó khăn, tồn tại như: số việc và số tiền thụ lý mới tăng cao và có tính phức tạp; số vụ thuộc tội phạm ma tuý kéo dài nhiều năm do đương sự đi tù, không có tài sản, nguồn thu nhập để thi hành án... Đồng thời,Cục THADS có những đề xuất, kiến nghị đến cơ quan Trung ương, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan.(Các đại biểu thành viên Ban Pháp chế phat biểu thảo luận)

phat biểu thảo luân của các thánh viên đoàn giám sát Sau ý kiến của các thành viên đoàn giàm sát và các ngành có liên quan thảo luận các đại biểu dư giám sát.
 
Đ/c Quách Thanh Hải, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận
 
       Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Quách Thanh Hải, Trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao việc chuẩn bị nội dung, tài liệu phục công  tác giám sát.ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh. kết quả công tác luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương.
Đồng chí đề nghị tỉnh thời gian tới các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh phát huy kết quả đã đạt được. nỗ lực cố gắng hơn nữa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành và địa phương.
 
 
                                                                                                                                         Bùi công Định
Văn Phòng Cục THADS tỉnh Hòa Bình

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: