Sign In

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công tốt đẹp

24/09/2015

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công tốt đẹp
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công tốt đẹp  
 
Toàn cảnh lễ bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
(HBĐT) - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, chiều nay (ngày 16/9), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 bước vào ngày làm việc cuối cùng và tiến hành phiên bế mạc.
 
 
 
Trước đó, chiều ngày 15/9, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 54 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, BCH Đảng bộ tỉnh đã bầu BTV Tỉnh uỷ khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Nguyễn Văn Quang được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ. Hội nghị đã bầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ gồm 11 đồng chí; đồng chí Hoàng Văn Đức được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ. Đại hội tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 18 đồng chí là đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.
 
Mở đầu phiên bế mạc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI ra mặt Đại hội.
 
 
BTV Tỉnh uỷ khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội.
 
 
BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội.
 
Thay mặt các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chân thành cảm ơn Đại hội với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ đã bầu ra BCH Đảng bộ tỉnh khóa mới. Đồng chí nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ mới,  BCH Đảng bộ tỉnh sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ lãnh đạo xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 
Sau phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Đại tá Hà Tất Đạt, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, trình bày báo cáo tổng hợp nội dung thảo luận tại tổ tham gia ý kiến trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
 
Thay mặt Đoàn chủ tịch, Đồng chí Hà Tất Đạt, UVBTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại Đại hội.
 
Báo cáo nêu rõ: Tại 13 tổ thảo luận, không khí thảo luận sôi nổi, thể hiện trách nhiệm cao của đại biểu đối với những vấn đề quan trọng của Đảng và của đất nước. Có 82 đại biểu với 88 lượt ý kiến phát biểu với các nội dung góp ý. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá các Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng được chuẩn bị công phu, có tính khái quát cao, bố cục hợp lý, chặt chẽ, văn phong rõ ràng. Báo cáo đã đánh giá, kiểm điểm toàn diện và sâu sắc, sát thực tế, nêu bật được những thành tựu đạt được và phân tích rõ những yếu kém, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng làm rõ những nguyên nhân, kết quả rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng mục tiêu giải pháp cho nhiệm kỳ tới có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện về đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986-2016); về mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm (2016-2020); về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; về hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Đặc biệt có nhiều ý kiến đề nghị bổ sung những giải pháp cụ thể về việc quan tâm, đầu tư vào kết cấu, hạ tầng cho các tỉnh miền núi; cần xây dựng giải pháp nhằm quan tâm hơn nữa đến các dự án trọng điểm Quốc gia cho các tỉnh miền núi, vùng khó khăn; cần tiếp tục có những giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án cứng hóa giao thông nông thôn đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nhằm nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.
 
Tiếp đó, Đại hội tiếp tục phần tham luận của các đại biểu tại hội trường về các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Mở đầu là phần tham luận của đồng chí Nguyễn Văn Trung, UVTV, Phó Giám đốc Công an tỉnh với chủ đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”.
 
 
Đại tá Nguyễn Văn Trung, UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tham luận tại Đại hội.
 
Tiếp theo là tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, TUV, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh với chủ đề “Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn mới”.
 
 
 Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, TUV, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tham luận tại Đại hội.
 
Tiếp đến, đồng chí Bùi Văn Tinh, TUV, Bí thư Huyện ủy Tân Lạc đã có tham luận về  Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình khóa XV trình Đại hội và phân tích làm rõ hơn quyết tâm của Đảng bộ huyện Tân Lạc về khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu huyện Tân Lạc đạt mức phát triển trung bình của tỉnh; nội dung này góp phần làm rõ thêm nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong phần hai Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng đại biểu bộ tỉnh.
 
 
 
Đồng chí Bùi Văn Tinh, TUV, Bí thư Huyện ủy Tân Lạc phát biểu tham luận tại Đại hội.
 
Tiếp theo, đồng chí Đinh Văn Hòa - TUV, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham luận với chủ đề ”Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
 
Đồng chí Đinh Văn Hòa - TUV, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham luận tại Đại hội.
Tiếp theo đồng chí Quách Thế Ngọc, TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn tham luận với chủ đề “Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng từ đoàn viên ưu tú trong học sinh, sinh viên các trường và đoàn viên thanh niên đi làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang”. Ngoài ra, đồng chí cũng kiến nghị một số chính sách cán bộ, nhất là biên chế cán bộ Đoàn các cấp.  
 
Đồng chí Quách Thế Ngọc, TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu tham luận tại Đại hội.
Đại hội tiếp tục với phần tham luận của đồng chí Bùi Trọng Đắc, TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Tham luận có chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
 
 Đồng chí Bùi Trọng Đắc, TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tham luận tại Đại hội.
Sau ý kiến tham luận của các đại biểu, thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu và giải trình ý kiến đóng góp, phát biểu của các đại biểu dự Đại hội vào các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Theo đó, Đồng chí đã phân tích rõ hơn về các chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ tới như chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người; thu ngân sách Nhà nước; chỉ tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, về cơ cấu ngành công nghiệp và chỉ tiêu về tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ bao phủ BHYT. Đồng chí khẳng định các chỉ tiêu trên đã được tính toán kỹ trên cơ sở thực tế của tỉnh, đã được tổ chức hội thảo để nghiên cứu, đánh giá cụ thể và qua nhiều ý kiến góp ý cho thấy các chỉ tiêu có thể thực hiện được. Riêng chỉ tiêu tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh hàng năm đạt 50% là xuất phát từ thực tế yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và chất lượng đảng viên. Vì vậy, Đại hội sẽ giữ nguyên các chỉ tiêu trong các văn kiện Đại hội. Đối với các ý kiến đóng góp về văn kiện, Đại hội tiếp tục giao Tiểu ban Văn kiện tổng hợp nghiên cứu để hoàn thiện Văn kiện.
    
Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu và giải trình ý kiến đóng góp, phát biểu của các đại biểu.
 
Sau giải trình của đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đồng, TUV, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng đoàn thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.
 
Đồng chí Nguyễn Đồng, TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng đoàn thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội.
 
>> Xem toàn văn Nghị quyết Đại hội.
 
 
100% đại biểu dự Đại hội đã thống nhất, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại Hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020.
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
 
Phát biểu bế mạc Đại hội,  đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Ngay sau Đại hội, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh cần có kế hoạch quán triệt sâu sắc các nội dung Nghị quyết và kịp thời tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng Đảng bộ, địa phương, đơn vị. BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng tâm, dồn sức dốc lòng cùng toàn thể Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm biến Nghị quyết Đại hội trở thành hiện thực, phấn đấu sớm đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước.
 
Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Đại hội.
                            
 
>>Xem Video toàn văn bài phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ.
 
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bế mạc và  thành công tốt đẹp.
 
 
 
                                   Nhóm P.V phòng Báo điện tử Hòa Bình (T.H) 
 
 
 


Theo Công thông tin điên tư tỉnh Hòa Bình

Các tin đã đưa ngày: