Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình : Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2019

15/08/2019

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình : Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2019

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng Phó  cục trưởng Cục THADS phát biểu tại Hội Nghị
 
Thực hiện Quy chế số 14/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự; Quy chế phối hợp liên ngành số 01/QCLN-CTHADS- CA-TAND-VKSND ngày 18 tháng 9 năm 2014 giữa Cục THADS, Công an, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình
 Ngày 15/08/2019 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình đơn vi chủ trì đã tổ chức Hội nghị sơ kết  thưc hiên Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2019
Tham dự Hôi nghị có các đồng chí  Lãnh đạo các ngành: Công an, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự; các đồng chí đại diện các phòng chức năng Công an, Toà án nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự Tỉnh Hòa Bình.
 
 
Đồng chí Phạm Thi Làn Phó phòng Kiểm tra và giả quyết khiếu nại tố cáo Cục THADS tỉnh trình bày Dự thảo báo cáo
 
Hôi nghị đã nghe Cục THADS tỉnh thay mặt các ngành trình bày Dự thảo báo cáo sơ kêt thưc hiên quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS. Trong 6 tháng việc thực hiện Quy chế Liên ngành đã đạt được những kết quả :
Công tác phối hợp liên ngành giữa Cục THADS, Công an, Tòa án nhân dân, VKS nhân dân tỉnh Hòa Bình được các ngành quan tâm trú trọng và duy trì thực hiện có hiệu quả. Các ngành thường xuyên phối hợp, trao đổi, thống nhất bàn giải quyết, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.
Việc thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong thời gian qua đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Thi hành án được bốn ngành tập trung chỉ đạo để đương sự, công dân, cơ quan, tổ chức hiểu và thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án dân sự góp phần đảm bảo an ninh, chính trị tại địa phương; công tác xét, miễn giảm án được các ngành quan tâm phối hợp; công tác bảo vệ Cưỡng chế, tài sản, việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS nhất là những vụ án tồn đọng, kéo dài.....được liên ngành quan tâm phối hợp thực hiện tốt.
 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được việc thực hiện Quy chế phối hợp 6 tháng đầu năm 2019 giữa bốn ngành Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự trong công tác THADS tại tỉnh Hoà Bình còn gặp những khó khăn, vướng mắc:
Việc phân định tài sản riêng trong khối tài sản chung để thi hành án được Tòa án nhân dân thụ lý nhưng chưa có văn bản giải quyết: Đến thời điểm hiện nay tại Chi cục Thành phố Hòa Bình còn 03 vụ với số tiền 1.054.205.000đ.
   Số lượng việc THADS mới thụ lý tăng so với cùng kỳ 2018 phát sinh nhiều vụ việc phức tạp, có số thu lớn đặc biệt số tiền phải thi hành án cho tổ chức tín dụng ngân hàng, hầu hết các vụ việc loại này đều liên quan đến bất động sản là tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh nên gặp khó khăn, trong quá trình xử lý tài sản để thi hành án... gây ra những khó khăn cho việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ của các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh.
 Việc thực hiện Quy chế phối hợp vẫn còn có những vướng mắc, sự phối hợp có lúc còn thiếu đồng bộ, thống nhất trong quan điểm xử lý một số vụ việc trong khâu tổ chức thi hành án. Trong công tác phối hợp còn có đơn vị chưa tích cực, thiếu chủ động, hiệu quả chưa cao.
 Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp, có nhiều trường hợp đương sự lợi dụng quyền công dân để khiếu nại nhiều cấp mặc dù đã được các ngành trả lời theo đúng thẩm quyền giải quyết nhưng đương sự vẫn gửi đơn khiếu nại làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và cản trở, kéo dài trong công tác thi hành án dân sự.
Từ 01/1/2018 một số bộ luật như Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Bộ luật dân sự và một số văn bản Luật khác được sửa đổi bổ sung có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên quy chế Quy chế liên ngành từ Trung ương đến cấp tỉnh chưa được sửa đổi bổ sung. Do đó, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các ngành trong việc thực hiện Quy chế phối hợp còn gặp những bất cập, khó khăn.
 Số bản án các cơ quan THADS trong tỉnh đề nghị Tòa án đính chính, sửa chữa, bổ sung 6 tháng đầu năm 2019 là 17 vụ, tuy nhiên có những vụ cơ quan THADS đã gửi văn bản đề nghị đính chính đến lần thứ 3 nhưng chưa được Tòa án có văn bản trả lời phần nào làm ảnh hưởng chung đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ngành. Nguyên nhân còn có đơn vị Lãnh đạo chưa quan tâm đúng mức đến công tác phối hợp giưã các ngành, chưa chủ động, đề xuất các biện pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp.  6 tháng năm 2019, số tiền mới thụ lý tăng so với cùng kỳ năm 2018. Đặc biệt, là việc thi hành án cho Tổ chức tín dụng Ngân hàng với số tiền phải thu lớn (toàn tỉnh riêng số tiền phải thu cho Ngân hàng khoảng 161 tỷ chiếm khoảng 56% lượng tiền toàn tỉnh). Ngoài ra, còn có một số vụ thanh toán nợ với số tiền lớn đang trong quá trình giải quyết, nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến đất đai, tranh chấp về tài sản, về quyền sở hữu chung về tài sản, kiện vay nợ... khó thi hành phần nào ảnh hưởng đến kết quả thi hành án.
  Nhiều vụ việc tranh chấp dân sự, vay nợ, kinh doanh thương mại có số tiền phải thi hành án cao, đương sự không có khả năng thanh toán nợ, buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản, chủ yếu là kê biên nhà đất nên nhiều vụ việc kéo dài.
 Công tác tuyên truyền vận động của một số đơn vị chưa hiệu quả, khả năng tuyên truyền, vận động quần chúng của số ít cán bộ còn hạn chế, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác.
 Việc cắt giảm biên chế hàng năm của các ngành cũng ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ chung do khối lượng công việc ngày càng nhiều, số lượng vụ việc và giá trị phải thi hành lớn, tính chất phức tạp hơn.
 
 
Các đại biểu phát biểu thảo luận kết quả đạt được trong công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 2019
 
Tại Hội nghị các đại biểu đã phát biểu thảo luận kết quả đạt được trong công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 2019, nhấn mạnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Quy chế phối hợp bàn và thống nhất những biện pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn Quy chế phối hợp trong thời gian tới nhất là việc giải quyết những vụ việc còn tồn đọng, đương sự khiếu kiện kéo dài.
Đồng chí, Nguyễn Tiến Dũng Phó cục trưởng Cục THADS kết luận, bế mạc hội nghị
Thay mặt Lãnh đạo bốn ngành Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng Phó cục trưởng Cục THADS kết luận, bế mạc hội nghị và đề nghị tiếp tục thiết chặt mối quan hệ giữa các ngành, thương xuyên phối hợp, trao đổi trong công tác Thi hành án dân sự, thực hiện tốt các nội dung trong Quy chế đã được ký kết; đồng thời các ngành cùng khắc phục những khó khăn, thiếu sót, tồn tại. Tổ chức tốt việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mỗi ngành trong công tác phối hợp kiểm sát tuân theo pháp luật, xét xử, giao nhận bản án của Tòa án, giao nhận vật chứng, xuất hủy tang vật, tài sản, cưỡng chế, miễn giảm thi hành án, giải quyết khiếu nại tố cáo trong thi hành án; phối hợp xác minh điều kiện thi hành án, đấu giá tài sản, giao tài sản… để công tác phối hợp giữa các ngành trong thời gian tới ngày càng đạt kết quả cao hơn, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
 
                        Bùi Công Định- Cục THADS Tỉnh Hòa Bình

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: