Sign In

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá số 42/TB-CTHADS ngày 19/3/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình (19/03/2024)

Thông báo kết quả  lựa chọn tổ chức thẩm định giá số 42/TB-CTHADS ngày 19/3/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình 

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 98/TB-CCTHADS ngày 19/3/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê (19/03/2024)

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản: 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu vàng, số imei: 356712115764342, gắn sim số: 0859333234. Tình trạng tài sản: bị vỡ mặt thân sau, không có mật khẩu, không có Icloud, không kiểm tra chất lượng bên trong điện thoại
Các tin đã đưa ngày: