Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trương Thúy Liễu-Trương Bá Khánh Trình (CHV Trần Thị Thu Bình) (05/06/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trương Thúy Liễu-Trương Bá Khánh Trình (CHV Trần Thị Thu Bình). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 320/TB-CCTHADS ngày 02/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An Thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản (05/06/2023)

Thông báo số 416/TB-CCTHADS ngày 05 tháng 6 năm 2023 về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản vụ Nguyễn Thành Nam và bà Trương Thị Kim Dung; Địa chỉ: Ấp 7 xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
Thông báo số 417/TB-CCTHADS ngày 05 tháng 6 năm 2023 về việc tổ chức bán đấu giá tài sản vụ Nguyễn Thành Nam và bà Trương Thị Kim Dung; Địa chỉ: Ấp 7 xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (05/06/2023)

Thông báo số 418/TB-CCTHADS ngày 05 tháng 6 năm 2023 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản vụ Nguyễn Duy Khang và bà Trương Thị Tiềm; Địa chỉ: Số nhà 555/1, ấp 1, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An Thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản (05/06/2023)

Thông báo số 416/TB-CCTHADS ngày 05 tháng 6 năm 2023 về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản vụ Nguyễn Thành Nam và bà Trương Thị Kim Dung; Địa chỉ: Ấp 7 xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
Thông báo số 417/TB-CCTHADS ngày 05 tháng 6 năm 2023 về việc tổ chức bán đấu giá tài sản vụ Nguyễn Thành Nam và bà Trương Thị Kim Dung; Địa chỉ: Ấp 7 xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
 
Các tin đã đưa ngày: