Sign In

Cục THADS tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

27/03/2020

Cục THADS tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, UBND tỉnh Thái Nguyên về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sáng ngày 26/3/2020, Cục THADS tỉnh thành lập Tổ kiểm tra kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Chi cục THADS TP Thái Nguyên, TP Sông Công và TX Phổ Yên.

Qua kiểm tra các Chi cục THADS đã thực hiện việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, UBND tỉnh Thái Nguyên về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tới toàn thể công chức, người lao động vào các buổi giao ban của cơ quan; thực hiện tốt công tác vệ sinh, sát khuẩn cơ quan, phòng làm việc, trang bị khẩu trang cho công chức; cử người hướng dẫn, kiểm soát, lập sổ theo dõi thông, trang bị dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt và kiểm tra thân nhiệt người dân đến liên hệ công tác, tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra Chi cục THADS TP Sông Công và TX Phổ Yên chưa trang bị được máy đo thân nhiệt, Tổ kiểm tra đã nhắc nhở và yêu cầu Chi cục trang bị máy đo thân nhiệt và kiểm tra thân nhiệt người dân đến liên hệ công tác./.


Theo Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: