Sign In

Chi bộ Cục THADS tỉnh họp tiếp thu ý kiến của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên

13/05/2020

Chi bộ Cục THADS tỉnh họp các Tổ giúp việc để tiếp thu ý kiến góp ý vào các văn kiện chuẩn bị Đại hội Chi bộ tại buổi duyệt Đại hội chi bộ Cục THADS tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên. Dự và chỉ đạo buổi họp có đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, các thành viên Tổ giúp việc.
Tại buổi duyệt Đại hội chi bộ Cục THADS tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã góp ý một số nội dung như: về báo cáo chính trị: cần nhấn mạnh công tác chuyên môn, hoạt động của các tổ chức đoàn thể, công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh; cần nêu nội dung, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ chính trị; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng chống tham nhũng; trong nhiệm kỳ có sự thay đổi Cục trưởng, Bí thư chi bộ ảnh hưởng hoạt động của Ngành... công tác dân vận được thực hiện tốt nên giảm việc cưỡng chế thi hành án; về báo cáo kiểm điểm BCH cần thêm bài học kinh nghiệm trong công tác Đảng, trách nhiệm của người đứng đầu...; về báo cáo tổng hợp ý kiến cần nêu rõ quan điểm của Chi bộ đối với các phương án đưa ra trong các văn kiện của Đảng để tổng hợp; về đề án nhân sự, công tác khen thưởng.
Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Bí thư Chi bộ yêu cầu các Tổ giúp việc tiếp thu và chỉnh sửa theo nội dung góp ý của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh để hoàn thiện các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội diễn ra thành công./.


Theo Chi bộ Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: