Sign In

Chi bộ Cục THADS tỉnh kiện toàn Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

10/03/2023

Chi bộ Cục THADS tỉnh kiện toàn Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ngày 09/3/2023, Chi bộ Cục THADS tỉnh tổ chức hội nghị kiện toàn Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Bí thư Chi bộ chủ trì hội nghị và toàn thể đảng viên Chi bộ.
Căn cứ Quyết định số 1047-QĐ/ĐUK, ngày 05/12/2022 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh cấp uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 và phê duyệt quy hoạch chức danh cấp uỷ cơ sở, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với quy hoạch của Chi bộ Cục THADS tỉnh Thái Nguyên và số lượng cấp ủy tại Chi hiện có 04 đồng chí, còn thiếu 01 cấp uỷ viên cần kiện toàn bổ sung.
Thực hiện Quy định số 01-/QĐ/ĐUK ngày 06/10/2021 của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, hội nghị tiến hành thảo luận và thực hiện lấy phiếu giới thiệu bổ sung  uỷ viên BCH Chi bộ Cục THADS tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị đã thống nhất giới thiệu bổ sung và bỏ phiếu bầu đồng chí Phó Cục trưởng Phạm Thị Lan Anh, sinh năm 1977 vào BCH Chi bộ Cục THADS tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.


Theo Chi bộ Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: