Sign In

Trao Quyết định kiện toàn Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

17/04/2023

Trao Quyết định kiện toàn Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025
Căn cứ Quyết định số 1594-QĐ/ĐUK, ngày 23/3/2023 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên, ngày 05/4/2023, Chi cục Cục THADS tỉnh tổ chức công bố và trao Quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với đồng chí Phạm Thị Lan Anh, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh.
Việc kiện toàn Ban Chấp hành Chi bộ, giúp việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với các mặt công tác toàn diện hơn.

Các tin đã đưa ngày: