Sign In

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

22/08/2021

TPO - Bộ Y tế đã xây dựng "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị", đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện.


Theo tienphong.vn

Các tin đã đưa ngày: