Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 371 ngày 13/9/2022 của Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế (14/09/2022)

- Tài sản: Xe moto nhãn hiệu Honda; loại xe:  Wave; màu sơn: Trắng; biển số: 75F1-84568. Đăng ký năm 2020. 
Các tin đã đưa ngày: