Sign In

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020): Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người

Hoạt động của Cục

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự

24/04/2020

     Ngày 23/4/2020,  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự bằng hình thức trực tuyến cho toàn bộ Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký. Đồng chí Ngô Thanh Cường...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020): Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người

18/05/2020

      Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta,...

Sẽ bỏ quy định chấp hành viên được phân chia tài sản chung vợ chồng, họ gia đình

03/07/2019

       Đây là một trong những đề xuất đáng chú ý trong quá trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.