Sign In

Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp trực tuyến

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp trực tuyến

21/11/2020

       Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp trực tuyến để bàn phương hướng, mục tiêu, giải pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém của cơ quan Thi hành án 2 cấp trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Tố Hữu với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc

30/09/2020

Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, muôn dân nô lệ lầm than dưới ách bóc lột của chế độ thực dân phong kiến; ngay từ thuở nhỏ, Tố Hữu đã chứng kiến cảnh cực khổ của nhân dân, những bất công, ngang trái của xã hội đương thời nên đã sớm hun...

Sẽ bỏ quy định chấp hành viên được phân chia tài sản chung vợ chồng, họ gia đình

03/07/2019

       Đây là một trong những đề xuất đáng chú ý trong quá trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.