Sign In

Tổ chức lễ công bố, trao quyết định về công tác tổ chức cán bộ và Hội nghị trực tuyến công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hoạt động của Cục

Tổ chức lễ công bố, trao quyết định về công tác tổ chức cán bộ và Hội nghị trực tuyến công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

06/03/2020

     Sáng ngày 05/3/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ công bố, quyết định bổ nhiệm mới Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Đảng Cộng sản Việt Nam - Kết tinh của lịch sử, trọng trách trước lịch sử

06/02/2020

    Lịch sử 90 năm của Đảng là lịch sử không ngừng phấn đấu trưởng thành, hy sinh tất cả vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc, của nhân dân. Đó cũng là lịch sử nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tự hào về Đảng của giai cấp...

Sẽ bỏ quy định chấp hành viên được phân chia tài sản chung vợ chồng, họ gia đình

03/07/2019

       Đây là một trong những đề xuất đáng chú ý trong quá trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.