Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ HUẾ CƯỠNG CHẾ THÀNH CÔNG VIỆC GIAO NHÀ CHO NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp giao ban trực tuyến tháng 5 năm 2021.

05/05/2021

Chiều ngày 04/5/2021 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức buổi họp trực tuyến giữa Lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc cục và Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã và thành phố Huế để  đánh giá kết quả thực hiện...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2020

14/12/2020

     Chi bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tập thể, cá nhân chi ủy và chi bộ theo kế hoạch số 21-KH/CB ngày 16/11/2020 của Chi ủy Cục THADS tỉnh....

Sẽ bỏ quy định chấp hành viên được phân chia tài sản chung vợ chồng, họ gia đình

03/07/2019

       Đây là một trong những đề xuất đáng chú ý trong quá trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.