Sign In

Lễ công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đông

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2020

14/12/2020

     Chi bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tập thể, cá nhân chi ủy và chi bộ theo kế hoạch số 21-KH/CB ngày 16/11/2020 của Chi ủy Cục THADS tỉnh....

Sẽ bỏ quy định chấp hành viên được phân chia tài sản chung vợ chồng, họ gia đình

03/07/2019

       Đây là một trong những đề xuất đáng chú ý trong quá trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.