Sign In

Tổ chức lễ công bố, trao quyết định về công tác tổ chức cán bộ

Hoạt động của Cục

Hội thi văn nghệ và thể thao truyền thống lần thứ V - năm 2020

23/06/2020

     Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-CTHADS ngày 25/3/2020 về tổ chức Hội thao quần chúng truyền thống hàng năm, trong hai ngày 19 và 20 tháng 6, các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội thi văn nghệ...

Hoạt động của các Chi cục

Hiệu quả công tác dân vận trong Thi hành án dân sự

24/07/2020

     Như chúng ta đã biết, công tác dân vận là vận động nhân dân góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, hướng tới mục tiêu đoàn kết dân tộc, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020): Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người

18/05/2020

      Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta,...

Sẽ bỏ quy định chấp hành viên được phân chia tài sản chung vợ chồng, họ gia đình

03/07/2019

       Đây là một trong những đề xuất đáng chú ý trong quá trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.