Sign In

Tổng cục Thi hành án dân sự công bố biểu trưng (logo) Thi hành án dân sự

13/06/2016

Thực hiện Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016) ban hành kèm theo Quyết định số 1808/QĐ-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 06/6/2016, Bộ trưởng Lê Thành Long đã phê duyệt mẫu biểu trưng (logo) Thi hành án dân sự. Tổng cục Thi hành án dân sự đã công bố mẫu biểu trưng (logo) Thi hành án dân sự và bản thuyết minh mẫu biểu trưng trên mục Tin tức – Sự kiện, Trang Thông tin Thi hành án dân sự và có Công văn số 1766/TCTHADS-VP ngày 09/6/2016 hướng dẫn các cơ quan trực thuộc Tổng cục và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng biểu trưng (logo) trong hoạt động Thi hành án dân sự.


Theo Tổng cục Thi hành án dân sự

Các tin đã đưa ngày: