Sign In

Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục THADS thị xã Duyên Hải tổ chức lễ công bố, trao Quyết định nghỉ hưu và Quyết định điều động công chức

11/05/2021

Sáng ngày 06 tháng 05 năm 2021, Chi cục Thi hành án dân sự  thị xã Duyên Hải phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố và trao Quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Dương Thị Mỹ Hòa và Quyết định điều...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...

Công bố ca khúc chung của Hệ thống Thi hành án dân sự

13/06/2016

Thực hiện Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016) ban hành kèm theo Quyết định số 1808/QĐ-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 02/6/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã phê...