Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long

30/06/2015

Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long
Cục trưởng
Họ và tên: Nguyễn Thành Thanh Dũng
  0918.406.281
Phó Cục trưởng
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Danh
  0911.515.456
Văn thư - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long
Họ và tên: Hồ Chí Tâm                                                                    0987.194.240
Văn phòng
Chánh Văn phòng
Họ và tên: Phan Bá Triều
02703.823780 0909.878.481
Phó Chánh Văn phòng
Họ và tên: Trương Ny
  0974.566.933
Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Phụ trách phòng
Họ và tên: Phan Văn Cảnh
02703.836161 0983.390.989
Phòng Nghiệp vụ và tổ chức Thi hành án
Trưởng phòng
Họ và tên: Nguyễn Văn Cơ
02703.836863 0373.561.564
Phó trưởng phòng
Họ và tên: Võ Thạch Tây
  0913.629.725
Phòng tổ chức cán bộ
Trưởng phòng
Họ và tên: Trương Trọng Nghĩa
02703.822780 0977.503.627
Phó trưởng phòng
Họ và tên: Quan Nguyễn Kim Phượng
  0945.674.449
Chi cục THADS thành phố Vĩnh Long
Địa chỉ: số 118B, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02703.822.560
Email: txvinhlong.vlg@moj.gov.vn
Chi cục trưởng
Họ và tên: Nguyễn Phước Điện
  0987.389.173
Phó Chi cục trưởng
Họ và tên: Trần Thị Tuyết Nga
  0772.873.739
Chi cục THADS huyện Long Hồ
Địa chỉ: Khóm 5, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02703.850294
Email: longho.vlg@moj.gov.vn
Phụ trách Chi cục
Họ và tên: Lê Minh Hoàng
  0939.385.038
Phó Chi cục trưởng
Họ và tên: Nguyễn Hữu Thanh
  0974.579.271
Chi cục THADS huyện Mang Thít
Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02703.840404
Email: mangthit.vlg@moj.gov.vn
Chi cục trưởng
Họ và tên: Lê Văn Quang
  0932.634.004
Phó Chi cục trưởng
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Dưỡng
  0918.332.021
Phó Chi cục trưởng
Họ và tên: Nguyễn Văn Cần
  0908.320.872
Chi cục THADS huyện Vũng Liêm
Địa chỉ: ấp An Nhơn, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02703.870262
Email: vungliem.vlg@moj.gov.vn
Chi cục trưởng
Họ và tên: Trần Văn Thảo
  0907.103.100
Phó Chi cục trưởng
Họ và tên: Nguyễn Thành Đầy
  0939.026.794
Phó Chi cục trưởng
Họ và tên: Lê Thị Kim Thoa
  0936.007.251
Chi cục THADS huyện Trà Ôn
Địa chỉ: số 16, đường Thống Chế Điều Bác, khu 4, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02703.770388
Email:traon.vlg@moj.gov.vn
Chi cục trưởng
Họ và tên: Nguyễn Thành Hướng
  0918.705.611
Phó Chi cục trưởng
Họ và tên: Đỗ Văn Phương
  0902.764.771
Chi cục THADS huyện Tam Bình
Địa chỉ: Khóm 2, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02703.860313
Email: tambinh.vlg@moj.gov.vn
Chi cục trưởng
Họ và tên: Văn Hoàng Hải
  0907.879.355
Phó Chi cục trưởng
Họ và tên: Trần Hoàng Nhanh
  0384.013.573
Chi cục THADS thị xã Bình Minh
Địa chỉ: Khóm 2, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02703.850294
Email: binhminh.vlg@moj.gov.vn
Chi cục trưởng
Họ và tên: Nguyễn Trọng Văn
  0918.578.023
Phó Chi cục trưởng
Họ và tên: Nguyễn Văn Chọn
  0976.114.595
Chi cục THADS huyện Bình Tân
Địa chỉ: khóm Thành Qưới, thị trấn Tân Qưới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02703.766259
Email: binhtan.vlg@moj.gov.vn
Chi cục trưởng
Họ và tên: Huỳnh Thị Tuyết Phượng
  0907.604.941