Sign In

Thực hiện cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thi hành án dân sự để phục vụ người dân và doanh nghiệp (10/03/2017)

Thi hành án là giai đoạn cuối cùng của hoạt động tố tụng, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước, tăng cường pháp chế Xã hội Chủ nghĩa. Cơ quan Thi hành án dân sự hiện nay được tổ chức theo hệ thống dọc, là cơ quan thuộc hệ thống hành pháp tham gia thực hiện quyền tư pháp, tổ chức và hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự được điều chỉnh bởi pháp luật về thi hành án dân sự. 

Kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 (08/3/1910 – 08/3/2015) (30/06/2015)

Sáng ngày 6/3/2015 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long  đã tổ chức hợp mặt kỷ niệm chào mừng 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/1910 – 08/3/2015
Các tin đã đưa ngày: