Sign In

Đoàn Công tác số 7 Ban Chỉ đạo Trung ương đã kiểm tra tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long

21/09/2017

Đoàn Công tác số 7 Ban Chỉ đạo Trung ương đã kiểm tra tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long
Đoàn công tác số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long.

Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW ngày 25/4/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 17/5/2017 của Tỉnh uỷ Vĩnh Long về việc kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm. Chiều ngày 14/9/2017, Đoàn Công tác số 7 Ban Chỉ đạo Trung ương đã kiểm tra tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long  đối với những vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm từ ngày 01/01/2011 đến 31/3/2017 và các khoản tiền, tài sản mà cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi.


          Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW ngày 25/4/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 17/5/2017 của Tỉnh uỷ Vĩnh Long về việc kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm. Chiều ngày 14/9/2017, Đoàn Công tác số 7 Ban Chỉ đạo Trung ương đã kiểm tra tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long  đối với những vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm từ ngày 01/01/2011 đến 31/3/2017 và các khoản tiền, tài sản mà cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi.

          Đoàn Công tác do đồng chí Nguyễn Quốc Vịnh, Phó Vụ trưởng Vụ 1 Ban Nội chính Trung ương chủ trì; tham gia Đoàn Công tác có đồng chí Lê Thị Ngọc Hà, Phó Chánh án Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; đồng chí Đỗ Triệu Phong, Đại tá, Phó Cục trưởng Cục An ninh Tài chính, tiền tệ và Đầu tư, Tổng cục An ninh – Bộ Công an; đồng chí Lê Thành Lượng, Uỷ viên thường vụ - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Vĩnh Long.
 
          Về phía Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long có đồng chí Lâm Phước Nghĩa, Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các đồng chí Phó Cục trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn và các Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tham dự.

          Tại buổi làm việc, thay mặt Lãnh đạo Cục, đồng chí Lâm Phước Nghĩa, Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự đối với những vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm từ ngày 01/01/2011 đến 31/3/2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, sai phạm, tội phạm kinh tế trong thời gian tới, kiến nghị, đề xuất.
 
          
          Tại buổi làm việc, Đoàn Công tác có trao đổi với Cấp uỷ Chi bộ, Lãnh đạo Cục một số nội dung như công tác lãnh, chỉ đạo của Cấp uỷ đối với việc thực hiện các văn bản của Trung ương và Tỉnh uỷ; công tác kiểm tra, giám sát của Cấp uỷ cơ sở về công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, sai phạm kinh tế tại đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo việc phát hiện xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng dư luận xã hội quan tâm xảy ra tại cơ quan; lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, điều tra truy tố, xét xử tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Qua kiểm tra, giám sát Đoàn kiểm tra đánh giá tốt việc chuẩn bị báo cáo và các tài liệu có liên quan cho Đoàn Công tác, nhất là Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đề ra những giải pháp tích cực trong thời gian tới như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng, biện pháp phòng ngừa tiêu cực trong nội bộ; nâng cao vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Trách nhiệm cán bộ, công chức trong thi hành công vụ, kiểm tra thường xuyên đối với Chấp hành viên, hàng tuần phải báo cáo, thành lập tổ kiểm tra công vụ, công khai số điện thoại đường dây nóng; xây dựng kế hoạch, tổ chức thi hành án có hiệu quả việc thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước, nhất là các vụ việc liên quan đến kinh tế, chức vụ, tham nhũng, vụ án có giá trị lớn, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Đoàn kiểm tra, giám sát đã yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong công tác, hoạt động Chi bộ phải bám sát vào chỉ đạo của Cấp trên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp đảm bảo đầy đủ các Quy chế phối hợp, đây là hoạt động tốt cần tiếp tục phát huy hiệu quả; về thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự không có vướng mắc và cần tập trung thực hiện quyết liệt, chủ động và đạt hiệu quả ngày càng cao hơn; các đề xuất, kiến nghị được Đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận và báo cáo Lãnh đạo Đoàn. Thay mặt tập thể Lãnh đạo Cấp uỷ, Cơ quan đồng chí Lâm Phước Nghĩa, Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long gởi lời cám ơn Đoàn Công tác và trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quốc Vịnh, Phó Vụ trưởng Vụ 1 Ban Nội chính Trung ương và sẽ nghiêm túc thực hiện tốt các yêu cầu, chỉ đạo của Đoàn Công tác mang lại hiệu quả cho ngành Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long và những năm tiếp theo.     

VĂN PHÒNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Các tin đã đưa ngày: