Sign In

Chi cục THADS thị xã An Nhơn tổ chức về nguồn thăm Chi bộ Hồng Hĩnh

Hoạt động của Cục

Quyền Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi làm việc tại Cục THADS tỉnh Bình Định.

10/08/2018

         10 giờ, ngày 09/8/2018 Quyền Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Cục THADS tỉnh Bình Định về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2018. Tham gia cùng Đoàn công tác...