Sign In

Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

Hoạt động của Cục

Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

17/11/2017

          Sáng ngày 17/11/2017 tại Hội trường A Cục Thi hành án dân sự đã có buổi làm việc với Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thẩm tra kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác...