Sign In

Công đoàn cơ sở Chi cục THADS thị xã Long Mỹ khởi công xây dựng công trình "Cầu Xẻo Lá"

Hoạt động của Cục

Tiếp Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang

21/03/2018

Chiều ngày 21/03/2017, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do ông Trương Thanh Bình – Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn cùng với sự tham dự của ông Nguyễn Quốc Ca - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang và các đồng...

Hoạt động của các Chi cục

Những tồn tại, hạn chế tại Chi cục THADS huyện Châu Thành trong năm 2017

20/12/2017

Chi cục THADS huyện Châu Thành xin tham luận về chủ đề “Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân công tác THADS năm 2017, phương hướng, nhiêm vụ và giải pháp công tác năm 2018” như sau: