Sign In

“Công chức, người lao động Hệ thống Thi hành án dân sự thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025

Hoạt động của Cục

“Công chức, người lao động Hệ thống Thi hành án dân sự thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025

21/08/2019

Ngày 20/8/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn...

Hoạt động của các Chi cục

TP Vị Thanh: Sơ kết công tác thi hành án dân sự 10 tháng năm 2019

15/08/2019

Được sự thống nhất của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố Vị Thanh Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vị Thanh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự, hành chính 10 tháng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2019. Đến tham...

Một số bất cập trong thủ tục thi hành án đối với bản án dân sự của Tòa án tuyên hủy quyết định cá biệt

20/05/2019

Phạm vi tổ chức thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự được quy định tại Điều 1 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014), gồm: (i) bản án, quyết định dân sự; (ii) hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản...