Sign In

Bàn giao nhà "Đại đoàn kết" năm 2018

Hoạt động của Cục

Tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2018), công tác Thi hành án dân sự quý 3 năm 2018 và bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự

19/07/2018

Ngày 19/7/2018, Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị trực tuyến với Cục Thi hành án dân sự 63 địa phương nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2018), giao ban kết quả công tác thi hành án dân sự Quý III/2018...

Hoạt động của các Chi cục

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Phụng Hiệp

06/07/2018

Ngày 05/7/2018, tại Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Phụng Hiệp đối với ông Đinh Thế Hiệp.

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Bàn giao nhà "Đại đoàn kết" năm 2018

19/07/2018

Nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2018), Ngày 19/7/2018 Công đoàn - Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Tám, địa chỉ:...

Sự hình thành pháp luật về "Xác minh điều kiện thi hành án"

17/07/2018

Ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra tuyên cáo công bố danh sách nội các thống nhất quốc gia, trong đó có Bộ Tư pháp, đánh dấu sự ra đời của ngành Tư pháp nước ta. Tiếp đó, tại Sắc lệnh số 33/SL ngày 13/9/1945 đã thành...