Sign In

Công đoàn cơ sở Cục tổ chức Đại hội lần thứ III, Nhiệm kỳ 2017 - 2022

Hoạt động của các Chi cục

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ LONG MỸ, NHIỆM KỲ 2017-2022

17/08/2017

Sáng ngày 11/8/2017, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2022.

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Công đoàn cơ sở Cục tổ chức Đại hội lần thứ III, Nhiệm kỳ 2017 - 2022

14/09/2017

     Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-CĐCS ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang.      Được sự thống nhất của Ban thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh Hậu Giang và cấp ủy Chi bộ, Lãnh...

Cần giải pháp để gỡ khó án tín dụng, ngân hàng

11/05/2017

Mặc dù có nhiều cố gắng trong việc thi hành án liên quan đến tín dụng nhằm giảm tỷ lệ nợ xấu, song 6 tháng đầu năm 2017 (tính từ ngày 1-10-2016), ngành thi hành án dân sự (THADS) vẫn còn 229 việc và hơn 160 tỉ đồng án liên quan đến các tổ chức tín dụng,...