Sign In

LỄ BÀN GIAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT NĂM 2017

Hoạt động của các Chi cục

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ LONG MỸ, NHIỆM KỲ 2017-2022

17/08/2017

Sáng ngày 11/8/2017, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2022.

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

LỄ BÀN GIAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT NĂM 2017

15/11/2017

Thực hiện phong trào Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn năm 2017. Ngày 19 tháng 10 năm 2017 ông Sơn Duy Oai - Bí thư chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang và đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cùng chính quyền địa...

Thi hành án dân sự 2018: Đừng “đầu năm đủng đỉnh, cuối năm chạy chỉ tiêu”

28/09/2017

Ông Hoàng Sỹ Thành - Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) vừa ký văn bản số 3545 gửi thủ trưởng các cơ quan thuộc Tổng cục và Cục Thi hành án dân sự các địa phương về việc triển khai công tác năm 2018.