Sign In

Tổng Cục trưởng Hoàng Sỹ Thành: Khai mạc và chỉ đạo Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ cơ quan Thi hành án dân sự năm 2017

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình Triển khai thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án

15/06/2017

Thực hiện Quyết định số 536/QĐ-CTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc ban hành Quy trình và triển...

Hoạt động của các Chi cục

Thi hành án Thái Bình: Tổ chức thi hành xong vụ án trọng điểm phức tạp kéo dài 12 năm

02/06/2017

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Thái Thụy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thái Thụy đã phối hợp với các ngành của huyện và xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy tổ chức cưỡng...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (2015-2020).

27/04/2015

Thực hiện chỉ thị số 36/CT-TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 97/KH –TU ngày 18 tháng 9 năm 2014 của tỉnh ủy Thái Bình về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại biểu Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ngày 17/4/2015 Chi bộ Cục thi...

Giải quyết vướng mắc trong việc tổ chức thi hành quyết định giám đốc thẩm

17/05/2017

Ngày 25/11/2015, Quốc hội khóa XIII tại kỳ họp thứ 10 đã thông qua Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 thay cho Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 và Luật số 65/2011/QH12. Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 bao gồm các...

Tổng Cục trưởng Hoàng Sỹ Thành: Khai mạc và chỉ đạo Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ cơ quan Thi hành án dân sự năm 2017

09/11/2017

Thực hiện Quyết định số 664/QĐ-BTP ngày 05/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ cơ quan Thi hành án dân sự năm 2017, Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Lớp bồi dưỡng cho...