Sign In

Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018

Hoạt động của Cục

Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018

12/02/2018

Sáng 31/01/2018, Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Trưởng, Phó...

Hoạt động của các Chi cục

Thi hành án Thái Bình: Tổ chức thi hành xong vụ án trọng điểm phức tạp kéo dài 12 năm

02/06/2017

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Thái Thụy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thái Thụy đã phối hợp với các ngành của huyện và xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy tổ chức cưỡng...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (2015-2020).

27/04/2015

Thực hiện chỉ thị số 36/CT-TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 97/KH –TU ngày 18 tháng 9 năm 2014 của tỉnh ủy Thái Bình về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại biểu Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ngày 17/4/2015 Chi bộ Cục thi...

Giải quyết vướng mắc trong việc tổ chức thi hành quyết định giám đốc thẩm

17/05/2017

Ngày 25/11/2015, Quốc hội khóa XIII tại kỳ họp thứ 10 đã thông qua Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 thay cho Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 và Luật số 65/2011/QH12. Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 bao gồm các...

Công văn hướng dẫn, triển khai sử dụng, khai thác Bộ pháp điển, đề mục thi hành án dân sự

31/01/2018

Nhằm giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác và cài đặt Bộ pháp điển nói chung, trong đó có đề mục thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Công văn số 311/TCTHADS-NV3 ngày 26/01/2018 để triển khai trong toàn hệ thống.