Sign In

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

01/07/2015

 
 
Họ tên
 
Chức vụ Số điện thoại cơ quan
 
Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 
 
 Vũ Đức Hải
 
 Cục trưởng  
  
 
Lại Anh Thắng
 
 Phó Cục Trưởng 02543.742.641
 
Võ Đức Tùng
 
Phó Cục trưởng  
 ,
 
Văn Phòng
 
 
Nguyễn An Phượng
 
 Chánh Văn phòng 02543.742.640
 
Nguyễn Anh Tuấn
 
Phó Chánh Văn phòng 02543.742.640
 
Phòng Tổ chức cán bộ
 
 
Nguyễn Thanh Nhân
 
 Trưởng phòng  02543.742.653
 

 
 
 
 
 
 
Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
 
 
Nguyễn Tiểu Hùng
 
 
Trưởng phòng
 
02543.742.652
 

 
   
 
Phòng Nghiệp vụ
 
 
Nguyễn Hồng Bàng
 
Trưởng phòng  
02543.742.646
 Đậu Thị Thủy  Phó phòng  
 02543.742.649 
 
 
Nguyễn Mạnh Hải
 
 
Phó phòng
 
02543.742.645
 
Kế toán
 
 
Nguyễn Thu Hường
 
 Phụ trách kế toán Ngân sách  02543.742.644
Nguyễn Thị Thanh Yên  
 Phụ trách kế toán Nghiệp vụ
 

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG LIÊN HỆ
CỤC VÀ CÁC CHI CỤC

 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 
Nguyễn Thị Thu Hiền Văn thư Cục 02543.742.640
bariavungtau@moj.gov.vn

Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Thành Phố Vũng Tàu
 
Lê Thị Vân Văn thư Chi Cục 02543.858.748
tpbariavungtau.vtu@moj.gov.vn

Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Thành Phố Bà Rịa
 
Đào Thu Trinh Văn thư Chi Cục 02543.602.434
txbariavungtau.vtu@moj.gov.vn

Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Thị xã Phú Mỹ
 
Phạm Chí Hiếu Văn thư Chi Cục 02543.893.136
tanthanh.vtu@moj.gov.vn

Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Huyện Long Điền
 
Hà Thị Lam Văn thư Chi Cục 02543.651.090
longdien.vtu@moj.gov.vn

Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Huyện Đất Đỏ
 
Nguyễn Thị Kim Hồng Văn thư Chi Cục 02543.688.280
datdo.vtu@moj.gov.vn

Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Huyện Châu Đức
 
Nguyễn Thị Thu Huyền Văn thư Chi Cục 02543.881.192
chauduc.vtu@moj.gov.vn

Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Huyện Xuyên Mộc
 
Nguyễn Thị Triệu Tú Văn thư Chi Cục 02543.875.565
xuyenmoc.vtu@moj.gov.vn

Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Huyện Côn Đảo
 
Nguyễn Thị An Văn thư Chi Cục 02543.830.540
condao.vtu@moj.gov.vn