Sign In

Hoạt động của Cục

Hội nghị sơ kết công tác THADS, HC 6 tháng đầu năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

24/04/2023

Ngày 24/04/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh BR-VT đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2023. Dự Hội nghị có các đ/c Lãnh đạo Cục, lãnh đạo và công chức các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục...