Sign In

Hoạt động của Cục

LỄ CÔNG BỐ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

29/11/2021

Chiều ngày 29/11/2021, Cục THADS tỉnh tổ chức lễ công bố trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đối với đồng chí Nguyễn Thanh Nhân. Tham dự buổi lễ có đồng chí là Vũ Đức Hải, Cục trưởng, các đồng chí Phó cục trưởng, Trưởng các phòng chuyên...