Sign In

Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Đất Đỏ tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ I - Nhiệm kỳ 2015-2020

08/09/2015

Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Đất Đỏ tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ I - Nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày 21/8/2015, Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đất Đỏ đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của công đoàn đơn vị trong thời gian qua, từ đó quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020. Bên cạnh đấy, Địa hội cũng tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020, bầu đại biểu dự Đại hội III công đoàn cấp trên.
 
Về dự Đại hội có sự tham dự của bà Trần Thị Quyền - Ủy viên ban chấp hành Liên đoàn lao động huyện Đất Đỏ, ông Nguyễn Văn Thanh - Bí thư chi bộ Chi cục THADS huyện Đất Đỏ, cùng 11 đoàn viên của công đoàn cơ sở Chi cục THADS huyện tham dự.
 

Trong không khí sôi nổi, thẳng thắn và dân chủ, Đại hội đã đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong giai đoạn lâm thời (từ 01/4/2015-20/8/2015) và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 để Công đoàn ngày càng xứng đáng là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích của công chức, người lao động. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn cơ sở lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 03 đồng chí; kết quả đồng chí Cao Văn Hiếu được bầu làm chủ tịch Công đoàn và là đại biểu dự đại hội III Công đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 

Để thực hiện yêu cầu, mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội xác định những nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ công chức, lao động có bản lĩnh, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công việc, có đạo đức, lối sống lành mạnh, có tinh thần tương thân tương ái. Vận động đoàn viên, công chức, lao động tích cực học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn góp phần nâng cao hiệu quả công việc,  cải thiện đời sống. Phấn đấu 100% công chức, lao động được phổ biến, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, pháp luật về lao động, nội qui lao động, ý nghĩa các sự kiện quan trọng của dân tộc, của đất nước.v.v.; 100 % đoàn viên, công chức, lao động đăng ký thực hiện và không vi phạm 4 đề án giảm.
2. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả. Phấn đấu 100 % công chức, lao động gia nhập tổ chức công đoàn; 100% cán bộ công đoàn cơ sở được tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn; 100% đoàn viên, công chức, lao động tham dự các lớp tập huấn về pháp luật do Liên đoàn Lao động huyện tổ chức; hàng năm công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh; giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
3. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Phấn đấu phối hợp xây dựng, ban hành quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành công đoàn cơ sở với thủ trưởng cơ quan. Xây dựng, ban hành qui chế dân chủ tại nơi làm việc; hàng năm tổ chức hội nghị cán bộ công chức, người lao động đúng qui định; 100% người lao động được ký kết hợp đồng lao động đúng theo quy định.
4. Phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, phong trào học tập nâng cao trình độ, rèn luyện tác phong công nghiệp, tham gia đầy đủ các phong trào do công đoàn cấp trên tổ chức. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
5. Tăng cường công tác kiểm tra; thực hiện đúng qui định công tác thu, chi và công khai tài chính. Hàng năm, có báo cáo kiểm tra, đánh giá việc sử dụng tài chính.
 

Đại hội giao cho Ban Chấp hành công đoàn cơ sở lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp thu ý kiến của Liên đoàn Lao động huyện, chi bộ và ý kiến đóng góp thảo luận của đại biểu để bổ sung hoàn chỉnh báo cáo. Căn cứ vào Nghị quyết này kết hợp với tình hình thực tiễn để xây dựng kế hoạch năm, quý, tháng nhằm biến Nghị quyết đại hội thành hành động của toàn thể đoàn viên, công chức, lao động.
 

Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự cần phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được trong thời gian qua. Qua đấy, tiếp tục nỗ lực xây dựng cơ quan và công đoàn cơ sở đơn vị ngày càng phát triển.
 

Tác giả ảnh: Chi cục THADS huyện Đất Đỏ
Theo Đ/c Mai Văn Trâm - Chi cục THADS huyện Đất Đỏ

Các tin đã đưa ngày: