Sign In

Góp ý văn bản bản thực hiện lộ trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự

03/09/2015

Góp ý văn bản bản thực hiện lộ trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự.
Góp ý văn bản bản thực hiện lộ trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự.
.
.
.
Mọi ý kiển đóng góp xin gửi về địa chỉ email : bariavungtau@moj.gov.vn


Theo Tổng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: