Sign In

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre thông báo bán đấu giá tài sản số 1338/TB-ĐG ngày 20/12/2021 (tài sản của ông Nguyễn Thanh Nghĩa, bà Ngô Thị Bổn và bà Nguyễn Thị Thanh Nga)

21/12/2021

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: