Sign In

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre thông báo bán đấu giá tài sản số 06/TB-ĐG ngày 04/01/2022 (tài sản của ông Huỳnh Văn Hồng; tài sản của ông Nguyễn Văn Lợi và bà Phan Thị Mai)

05/01/2022

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: