Sign In

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre thông báo bán đấu giá tài sản số 45/TB-ĐG ngày 11/01/2022 (tài sản của ông Lê Hoàng Dũng, bà Nguyễn Thị Mỹ Thuyền, tài sản của bà Nguyễn Thị Mỹ Thuyền; tài sản của hộ bà Nguyễn Thị Mỹ Thuyền )

13/01/2022

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: