Sign In

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre thông báo bán đấu giá tài sản số 64/TB-ĐG ngày 13/01/2022 (tài sản của ông Nguyễn Thanh Bình và bà Phạm Nhật Quỳnh)

17/01/2022

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: