Sign In

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre thông báo đấu giá tài sản số 988/TB-ĐG ngày 12/9/2023 về việc đấu giá tài sản (tài sản của ông Trần Trung Lộc và bà Dương Thúy Hằng)

18/09/2023

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: