Sign In

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre thông báo đấu giá tài sản số 1014/TB-ĐG ngày 19/9/2023 về việc đấu giá tài sản (tài sản của ông Đinh Văn Lý và bà Nguyễn Thị Thơi)

21/09/2023

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: