Sign In

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre thông báo đấu giá tài sản số 1016/TB-ĐG ngày 19/9/2023 về việc đấu giá tài sản (tài sản của bà Nguyễn Thị Huệ, ông Dương Văn Vũ, bà Dương Thị Ngọc Thanh)

21/09/2023

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: