Sign In

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre thông báo đấu giá tài sản số 1038/TB-ĐG ngày 26/9/2023 về việc đấu giá tài sản (tài sản của bà Võ Thanh Hằng, ông Trần Thanh Hiếu; bà Nguyễn Thị Thu Vân và ông Võ Thanh Tuấn)

02/10/2023

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: