Sign In

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre thông báo đấu giá tài sản số 1042/TB-ĐG ngày 26/9/2023 về việc đấu giá tài sản (tài sản của bà Nguyễn Thị Vụ và ông Huỳnh Văn Trạng)

02/10/2023

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: