Sign In

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre thông báo đấu giá tài sản số 1052/TB-ĐG ngày 28/9/2023 về việc đấu giá tài sản (tài sản của ông Nguyễn Văn Bé và bà Trương Thị Trọn)

03/10/2023

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: