Sign In

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre thông báo đấu giá tài sản số 1203/TB-ĐG ngày 07/11/2023 về việc đấu giá tài sản (tài sản của ông Mai Long Trường và bà Võ Thị Bảy)

10/11/2023

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: