Sign In

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre thông báo đấu giá tài sản số 1263/TB-ĐG ngày 16/11/2023 về việc đấu giá tài sản (tài sản của ông Đinh Văn Phúc và bà Nguyễn Thị Duyên)

20/11/2023

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: