Sign In

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre thông báo bán đấu giá tài sản số 1062/TB-ĐG ngày 12/10/2021 (tài sản của ông Nguyễn Trọng Huy, bà Bùi Nguyễn Hạnh Dung và công ty TNHH đầu tư thủy sản Huy Thuận)

13/10/2021

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: