Sign In

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre thông báo bán đấu giá tài sản số 43/TB-ĐG ngày 11/01/2022 (tài sản của ông Đặng Minh Trí và bà Lê Ngọc Yến)

13/01/2022

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: