Sign In

Kết quả hoạt động năm 2020 của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Thạnh Phú

04/11/2020

 
 
          Công tác thi hành án dân sự có vai trò hết quan trọng trong hoạt động của các cơ quan Tư pháp. Nhằm đảm bảo tất các Bản án, Quyết định của Tòa án được mọi người dân chấp hành tốt, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, các tổ chức xã hội và công dân. Tuy nhiên công tác thi hành án dân sự trong quá trình tổ chức thi hành cũng gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Chính vì vậy, công tác thi hành án dân sự luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo của Đảng và nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp. Trong đó việc thành lập, kiện toàn và tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp là một trong những nhiệm vụ quan trọng tâm để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đặc biệt là trong định hướng, thống nhất về quan điểm giải quyết các việc án khó khăn, phức tạp, kéo dài trên địa bàn huyện . 
            Tuy nhiên, hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện trong thời gian qua đôi lúc chưa thật sự đáp ứng tốt nhu cầu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự tại địa phương như sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong những vụ án lớn, án phức tạp còn thiếu tính thống nhất, công tác phối hợp bảo vệ cưỡng chế thi hành án chưa được sự quan tâm kịp thời, còn e ngại, dẫn đến án có điều kiện thi hành tồn động ngày càng nhiều chưa xử lý dứt điểm. Các thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án chưa thật sự chủ động tích cực, coi hoạt động thi hành án dân sự là việc của cơ quan Thi hành án dân sư. Kinh phí họat động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự chưa thật sự được quan tâm. Trong năm 2020, Ban chỉ đạo thi hành ánh dân sự huyện Thạnh Phú tiếp tục cũng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo và ban hành bổ sung Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo. Từ đó các việc án quá trình tổ chức thi hành gặp khó khăn vướng mắc do Chi cục Thi hành án dân sự huyện tham mưu đề xuất đều được Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự  tổ chức nhiều cuộc họp và thống nhất biện pháp xử lý dứt điểm các việc án, tránh việc khiếu nại bức xúc kéo dài gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự tại địa phương.
   Trong năm đã tổ chức 10 cuộc hợp Ban chỉ đạo, thống nhất giải quyết dứt điểm 11 vụ án quá trình tổ chức thi hành gặp khó khăn phức tạp ( gồm tất cả 27 việc án) như: Vụ Bà Đoàn xã Phú Khánh, Vụ ông hộ ông Thảo - bà Linh thị trấn Thạnh Phú, vụ ông Rơ, bà Luyến Em - ông Quí xã Mỹ An, vụ bà Ngô Thị Năm - bà Huỳnh Xuân Lang xã Phú Khánh và vụ ông Nhụ - ông Vui xã An Qui...
Cũng trong năm qua các thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự trực tiếp đối thoại tháo gở giải quyết dứt điểm 05 vụ cụ thể: Vụ tranh chấp lối đi giữa bà Viện - bà Thấm xã An Qui, vụ bà Nô - với Ngân hàng Nông Nghiệp phát triển nông thôn huyện Thạnh Phú, vụ ông Nhụ xã An Qui, vụ tranh chấp quyền sử dụng đất của bà Ghé - ông Hiền xã Mỹ An....Đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện trong năm qua tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thành lập 07 tổ vận động, giáo dục, thuyết phục các việc án khó khăn, phức tạp trước khi tổ chức cưỡng chế thi hành án. Cụ thể qua vận động, giáo dục thuyết phục các đương sự đã tự nguyện hoặc thỏa thuận thi hành dứt điểm các việc án như sau: Vụ hộ bà Nguyễn Thị Đoàn cùng các thành viên trong hộ và vụ bà Ngô Thị Năm xã Phú Khánh, Vụ ông Trương Văn Nghiệp xã Mỹ An; vụ bà Bùi Thị Loan và ông Nguyễn Văn Trèo xã Mỹ Hưng, vụ ông Nguyễn Văn Điệp bà Nguyễn Thị Thận xã An Điền...Mặt khác, trong năm qua đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự  chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp cung cấp thông tin kịp thời để cơ quan Thi hành án dân sự có căn cứ pháp lý giải quyết các việc án đã thụ lý đúng theo qui định pháp luật. Đối với các việc án mà người phải thi hành án là đảng viên, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện kiến nghị Thường trực Huyện ủy chỉ đạo Chi bộ các ban ngành huyện, Đảng ủy các xã thị trấn phối hợp xử lý dứt điểm, trường hợp qua làm việc các hồ sơ người phải thi hành án là đảng viên không tự nguyện thi hành cấp ủy nơi đảng viên sinh hoạt có phê bình, kiểm điểm xử lý đúng qui định.
           Đạt được kết quả trong năm qua là sự quyết tâm cao của từng thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, sự kiện trì, vận động thuyết phục của các thành viên Ban chỉ đạo và các thành viên tổ vận động giáo dục thuyêt phục do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thành lập. Qua 01 năm họat động của Ban Chỉ đạo Thi hành án cấp huyện tạo sự chuyển biến rỏ rệt, các thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cấp huyện hiểu sâu và nhiều hơn đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện. Đặc biệt có sự thông cảm sâu sắc những khó khăn phức tạp của công tác thi hành án đòi hỏi phải có sự hổ trợ tích cực của các thành viên Ban chỉ đạo, các ngành hữu quan, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn mới có hiệu quả tốt, nhiều việc án khó khăn phức tạp đã được Ban chỉ đạo thống nhất và có giải pháp giải quyết dứt điểm tạo được lòng tin trong nhân dân, đảm bảo an ninh trât tự tại địa phương. Việc đối thoại giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được quan tâm và giải quyết đứt điểm không còn tồn động. Trong đối thoại giải quyết Ban chỉ đạo luôn phân công các thành viên Ban chỉ đạo thẩm tra xác minh cụ thể và đối thoại đạt kết quả tốt. Nhiều việc án việc đối thoại giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong họat động thi hành án dân sự do đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện trực tiếp chủ trì đối thoại như: vụ tranh chấp lối đi giữa bà Nguyễn Thị Viện và bà Nguyễn Thị Thấm xã An Qui, vụ bà Nguyễn Thị Nô xã Thạnh Hải, vụ bà Ngô Thị Năm xã Phú khánh... Công tác phối hợp cưỡng chế thi hành án trên địa bàn huyện thời gian qua tuy gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, qua cũng cố có sự tiến bộ việc phối hợp tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng cơ bản có sự chuyển biến.
            Đặc biệt, năm 2020 Ban Thường vụ Huyện ủy Thạnh Phú ban hành Quyết định số 3660-QĐ/HU về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, giám sát giải quyết những vụ, việc bức xúc, tồn động kéo dài trên địa bàn huyện (Tổ công tác 3660) do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Tổ trưởng. Trong đó có những vụ việc liên quan lĩnh vực thi hành án dân sự. Tổ công tác 3660 đã trực tiếp kiểm tra nắm các vụ việc, kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tháo gỡ những khó khăn vướng mắc sớm giải quyết dứt điểm các việc án tồn gây bức xúc trong nhân dân. Đặc biệt là công tác phối hợp trong thi hành án trong năm qua tuy còn gặp nhiều khó khăn trong phối hợp bảo vệ cưỡng chế thi hành án, các mặt công tác phối hợp khác có chuyển biến tốt như: Phối hợp cung cấp thông tin giữa cơ quan Thi hành án dân sự với cơ quan Văn phòng đăng ký đất đai huyện, công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự huyện với các ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đều thực hiện tốt./.
 
 
                                                                                Nguyễn Văn Ớt
                                                                 Chi cục THADS huyện Thạnh Phú
 

Các tin đã đưa ngày: