Sign In

Vai trò của Ban Chỉ đạo với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

10/06/2021

 
 
Thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC  ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp- Bộ công an-Bộ Tài chính- Tòa án nhân dân tối cao- Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Giồng Trôm được thành lập theo quyết định số: 1094/QĐ-BCĐ ngày 19/12/2016 của Chủ tịch UBND huyện và ban hành quy chế hoạt động. Quá trình hoạt động cho thấy vai trò rất lớn của Ban Chỉ đạo nhất là vai trò của Chủ tịch UBND kiêm Trưởng BCĐ THADS đã kịp thời theo dõi chỉ đạo tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác phối hợp thi hành án trên địa bàn.
Để  phát huy hiệu quả trong việc chỉ đạo cũng như giải quyết thi hành án, ngày 01/11/2018, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm ban hành quyết định số 4133/QĐ-UB về việc thành lập Tổ vận động thuyết phục tự nguyện thực hiện quyết định thi hành án dân sự. Theo đó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam là Tổ trưởng; Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Giồng Trôm là Tổ phó và một số lãnh đạo ban ngành huyện là thành viên.
Tổ đã hoạt động tích cực, phối hợp cùng Chi cục thi hành án dân sự vận động, giải thích pháp luật mang lại hiệu quả trong công tác thi hành án dân sự, nhiều vụ việc qua vận động đương sự đã tự nguyện thi hành án không phải cưỡng chế, đồng thời qua công tác vận động đã tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Bên cạnh đó, tổ vận động cũng kiên quyết đề xuất cưỡng chế đối với các trường hợp có điều kiện thi hành án và đã vận động nhiều lần nhưng không đạt kết quả.
 Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, công tác thi hành án dân sự với những khó khăn chưa được giải quyết triệt để như còn quá nhiều thủ tục hành chính phải giải quyết, khó khăn trong kê biên, xử lý tài sản nhất là tài sản chung, tài sản hộ gia đình, khó khăn trong bố trí lực lượng tham gia xác minh, giải quyết, cưỡng chế thi hành án..., bên cạnh đó năm 2021 với hậu quả để lại của hạn mặn và diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh covid 19 đã ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế xã hội tại địa phương nói chung trong đó có kết quả thi hành án tại đơn vị huyện Giồng Trôm. Kết quả trong tám tháng đầu năm 2021, tổng số phải thi hành án tại đơn vị là  2.156 việc/số tiền 181.692.030.000 đ; trong đó đã giải quyết xong 826 việc/ số tiền 44.198.252.000 đ, đạt tỷ lệ  49,41% về việc và 39,62% về tiền. Số việc, tiền còn phải thi hành chuyển kỳ sau 1.314 việc/130.336.242.000đồng, trong đó ;  trong đó có điều kiện là  hành 862 việc/ 78.198.544.000 đồng. So với kết quả chung toàn tỉnh thì kết quả đạt được của Chi cục THADS Giồng Trôm còn rất thấp, đặc biệt để đạt được chỉ tiêu đến 30/9/2021 phải đạt được  kết quả thi hành xong với tỷ lệ 81,50% về việc là một thách thức đòi hỏi phải có sự tập trung và quyết tâm rất lớn của mỗi công chức đơn vị.
Để đạt được chỉ tiêu nhiệm vụ được giao và hơn nữa là giải quyết có hiệu quả, đúng quy định pháp luật không để việc án có điều kiện tồn đọng kéo dài gây bức xúc cho người được thi hành án, tập thể công chức Chi cục thi hành án dân sự huyện Giồng Trôm xác định phải luôn giữ vững tinh thần quyết tâm, quyết liệt trong  thực thi nhiệm vụ; lãnh đạo đơn vị tập trung chỉ đạo và chủ động, tích cực tham mưu cho Ban chỉ đạo THADS huyện, Cục THADS tỉnh chỉ đạo giải quyết khó khăn vướng mắc trong thi hành án, nhất là công tác phối hợp giữa cơ quan thi hành án và các ngành có liên quan trong công tác phối hợp giải quyết thi hành án nói chung, cưỡng chế thi hành án nói riêng.
Bên cạnh quyết tâm chung của tập thể công chức, lãnh đạo đơn vị phải đồng lòng, quyết liệt trong lãnh chỉ đạo, tích cực tham mưu củng cố kiện toàn đội ngũ công chức tại đơn vị (hiện nay còn thiếu 02 biên chế hành chính), tham mưu đề xuất và phối hợp thực hiện các thủ tục cần thiết để xây dựng trụ sở và kho vật chứng theo Kế hoạch  của Bộ Tư pháp.
Với tinh thần, ý chí và quyết tâm của đơn vị cũng như được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của Cục THADS tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện chắc chắn Chi cục thi hành án dân sự huyện Giồng Trôm sẽ khắc phục vượt qua khó khăn để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự tại địa phương trong thời gian tới./.
              Lê Ngọc Trung-Chi cục THADS huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
                                                                         
         

 

Các tin đã đưa ngày: