Sign In

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự 19/7/46- 19/7/2021

19/07/2021

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự 19/7/46- 19/7/2021, Hệ thống Thi hành án dân sự hai cấp trong tỉnh Bến Tre quyết tâm vượt khó, quyết liệt trong thực thi công vụ và quyết hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, giành chính quyền về tay nhân dân, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, để khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác xét xử và Thi hành án dân sự, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 13/SL ngày 24/01/1946 quy định về tổ chức các Tòa án và các ngạch Thẩm phán, trong đó, khoản 3, Điều 3 của Sắc lệnh quy định: Ban Tư pháp xã có quyền “Thi hành những mệnh lệnh của các Thẩm phán cấp trên”. Cùng với Sắc lệnh số 130/SL ngày 19/7/1946 của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa quy định về thể thức thi hành mệnh lệnh hoặc bản án của Tòa án, là dấu mốc lập pháp quan trọng quy định riêng về công tác thi hành án, thẩm quyền, thể thức thi hành bản án, đánh dấu sự hình thành về tổ chức và hoạt động của Ngành Thi hành án trong chế độ mới, dấu mốc lịch sử có ý nghĩa quan trọng đặt nền móng cho công tác thi hành án dân sự ở nước ta. Ghi nhận thành tích và động viên các thế hệ cán bộ, công chức, người làm công tác thi hành án dân sự, ngày 5/3/2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 397/QÐ-TTg lấy ngày 19/7 hàng năm là "Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự”.
Cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước và hệ thống pháp luật. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc bàn giao công tác thi hành án dân sự từ Tòa án nhân dân các cấp sang cơ quan thuộc Chính phủ và ngày 17/04/1993 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh về thi hành án dân sự năm 1993 quy định về phạm vi, nguyên tắc, trình tự thủ tục thi hành án và hệ thống tổ chức cơ quan Thi hành án, cơ quan quản lý Thi hành án; theo đó, Đội Thi hành án thuộc Phòng Tư pháp cấp huyện; Phòng Thi hành án thuộc Sở Tư pháp cấp tỉnh; Cục quản lý Thi hành án thuộc Bộ Tư pháp được thành lập. Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004 quy định cụ thể, đầy đủ hơn về phạm vi áp dụng, nguyên tắc, trình tự thủ tục thi hành án, hệ thống tổ chức cơ quan Thi hành án dân sự và cơ chế quản lý điều hành hoạt động thi hành án dân sự theo hệ thống dọc với tên gọi: “Thi hành án dân sự huyện” thay cho Đội thi hành án và “Thi hành án dân sự tỉnh” thay cho Phòng thi hành án chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Cục quản lý Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp
Cùng với tiến trình cải cách hành chính, cải cách Tư pháp, ngày  14/11/2008 Quốc hội khóa 12 thông qua ban hành Luật thi hành án dân sự năm 2008 đã nâng tầm địa vị pháp lý của cơ quan Thi hành án dân sự thành Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện, Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp. Từ đây, công tác thi hành án dân sự ở nước ta được xác định bằng một Đạo luật quan trọng với cơ chế quản lý độc lập hoàn toàn theo hệ thống ngành dọc và Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo công tác phối hợp hoạt động thi hành án theo phạm vi lãnh thổ. Ngày 25/11/2014, Quốc hội khóa 13 thông qua ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thi hành án dân sự năm 2008 (gọi tắt là Luật thi hành án dân sự năm 2014); sửa đổi, bổ sung những quy định về nguyên tắc, phạm vi điều chỉnh và trình tự thủ tục thi hành án; giữ nguyên quy định về hệ thống tổ chức cơ quan Thi hành án dân sự và cơ chế quản lý hoạt động thi hành án dân sự.
Nhìn lại những chặng đường lịch sử hình thành và phát triển của Thi hành án dân sự đã trải qua những bước thăng trầm để vươn lên từ tên gọi Thừa phát lại, Ban Tư pháp xã, Thẩm phán thi hành án và Chấp hành viên đều là những người được Đảng và Chính phủ tin tưởng giao cho nhiệm vụ thi hành các phán quyết của Tòa án và phán quyết Trọng tài. Vai trò, vị thế, địa vị pháp lý của cơ quan Thi hành án dân sự và người làm công tác thi hành án từng bước được nâng lên xứng tầm.
 Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre cũng từ đó từng bước xây dựng, trưởng thành, ngày 08/06/1993, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 52/QĐ-THA, thành lập Phòng Thi hành án thuộc Sở Tư pháp và 8 Đội Thi hành án thuộc phòng Tư pháp các huyện, thị xã trong tỉnh. Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh tiến hành bàn giao công tác thi hành án dân sự sang Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp lúc đầu chỉ có 19 cán bộ gồm có 13 Chấp hành viên và 06 cán bộ thi hành án, trong đó có 01 cán bộ nữ, có 03 cán bộ có trình độ Trung học pháp lý, 04 cán bộ được học qua các lớp luân huấn pháp luật; cơ sở vật chất, phương tiện làm việc còn rất nhiều khó khăn.Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đã bàn giao cho Phòng và các Đội Thi hành án 1.600 hồ sơ án để tiếp tục thi hành.
Sơ kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 1993 (1993-2003), lúc này toàn tỉnh có 53 biên chế cán bộ, trong đó 25 Chấp hành viên, thi hành xong 22.100 việc án và 262 tỷ đồng. Tổng kết 4 năm thực hiện Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004 (2004-2008), toàn tỉnh đã có 98 biên chế cán bộ, trong đó có 34 Chấp hành viên; đã thi hành xong 29.260 việc án và 189,165 tỷ đồng, tài sản thu được bằng hiện vật trị giá hàng trăm tỷ đồng. Tổng kết hoạt động thi hành án năm 2015, nhìn lại chặng đường 8 năm thi hành Luật thi hành án dân sự 2008, ở thời điểm này, toàn tỉnh có 128 cán bộ, trong đó có 54 Chấp hành viên; toàn tỉnh thi hành xong 77.752 việc án và 1.127,501tỷ đồng, giá trị tài sản bằng hiện vật thu được hàng ngàn tỷ đồng. Tổng kết 5 năm thi hành Luật thi hành án dân sự 2014 (2016-2020), tổng số đã giải quyết xong 68.739 việc, với số tiền là 2.003 tỷ; kết quả giải quyết xong hàng năm đều đạt vượt chỉ tiêu được giao. Hiện nay, biên chế được giao là 122 biên chế, hiện có mặt 117 người, trong đó: có 52 Chấp hành viên, 13 Thẩm tra viên, 22 thư ký và 30 công chức khác; trình độ chuyên môn có 05 thạc sỹ luật, đại học 109 người, cao cấp lý luận chính trị 23, trung cấp lý luận chính trị 45, chuyên viên cao cấp 1,  chuyên viên chính 10,  chuyên viên 69 người.
 
Với những thành tích hoạt động của cán bộ công chức các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre tính đến năm 2020, được Bộ Tư pháp tặng 137 Bằng khen cho 38 lượt tập thể và 99 lượt cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng 02 Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân; Bộ Tư pháp công nhận 13 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành; Bộ Tư pháp tặng 19 Cờ thi đua cho Cục Thi hành án tỉnh 07 lần và 12 lần cho Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 5 cờ thi đua cho Cục Thi hành án tỉnh 02 lần và 3 lần cho Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện; 01 Cờ thi đua của Chính phủ và 01 Huân Chương lao động hạng ba cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự 19/7/46- 19/7/2021. Nhìn lại 28 năm xây dựng và trưởng thành của các thế hệ làm công tác thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre (1993-2021) các cơ quan Thi hành án dân sự luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, sự phối hợp thường xuyên, liên tục của các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự; sự chủ động sáng tạo trong thực thi công việc, quyết tâm vươn lên của đội ngũ công chức làm công tác thi hành án trong tỉnh, luôn nổ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng và bản lĩnh công tác, thường xuyên rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tâm quyết, yêu nghề, đoàn kết, sáng tạo và luôn khắc phục khó khăn phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với niềm tin, khát vọng vươn lên, chúng ta tin tưởng trong thời gian tới, Hệ thống Thi hành án dân sự hai cấp trong tỉnh sẽ quyết tâm vượt khó, quyết liệt trong thực thi công vụ và quyết hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
                                                                                                                  Gia Bảo

Tác giả ảnh: Gia Bảo

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: