Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị giao ban công tác quý I năm 2023

24/10/2022

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị giao ban công tác quý I năm 2023

Ngày 21 tháng 10 năm 2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự quý 1 năm 2023, tham dự hội nghị có toàn thể chấp hành viên, thẩm tra viên các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp, Cục trưởng dự chỉ đạo hội nghị.
Theo báo cáo thống kê kết quả năm 2022, công tác thi hành án dân sự  tiếp tục gặp nhiều khó khăn, từ tác động hậu covid, đời sống người dân, hoạt động doanh nghiệp vừa mới phục hồi,  việc án thụ lý ngày càng nhiều, tính chất càng phức tạp, trong khi biên chế thiếu không tuyển được, áp lực công việc, rũi ro lớn, công chức xin nghỉ, xin chuyển công tác. Tuy nhiên, tập thể Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự huyện thành phố cùng toàn thể công chức thi hành án dân sự trong toàn tỉnh đã tập trung đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành án, kết quả toàn tỉnh đã thi hành đạt 83,66% về việc và 57,91% về tiền; kết quả đã thể hiện sự quyết tâm, đoàn kết của tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao động các Cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ Tổng cục Thi hành án dân sự giao năm 2022.
Để tiếp tục thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2023, các đơn vị thống nhất triển khai các giải pháp sau: a). Nâng cao tinh thần trách nhiệm, Lãnh đạo Chi cục thể hiện tinh thần quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án trong tình hình hiện nay. b). Chú trọng kiểm tra, giám sát việc xác minh điều kiện thi hành án bảo đảm phân loại chính xác; thực hiện tốt công tác tự kiểm tra tại đơn vị; thường xuyên theo dõi tiến độ, kết quả tỷ lệ giải quyết án của các Chấp hành viên để có giải pháp chỉ đạo thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án.c). Huy động mọi lực lượng cùng tham gia vận động thi hành án, lấy phương châm giáo dục thuyết phục là chính nhưng cũng phải sẵn sàng áp dụng biện pháp cưỡng chế khi cần thiết.d). Thường xuyên phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện tốt các Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự đã ban hành; tập trung phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các TCTD ngân hàng trên địa bàn để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo việc thi hành án đúng pháp luật, nâng cao kết quả thi hành các vụ việc liên quan đến TDNH. Phối hợp với Công an trong việc xây dựng kế hoạch bảo vệ cưỡng chế.đ). Tham mưu Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cùng cấp họp thống nhất cho ý kiến tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp, những vấn đề còn nhiều quan điểm khác nhau. Đối với những vụ việc án khó khăn vướng mắc cần thực hiện đúng quy trình xin hướng dẫn nghiệp vụ.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp - Cục trưởng biểu dương các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu do Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã giao trong năm 2022. Trong khi chờ chỉ tiêu của Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự giao các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự tại Văn bản số 3251/TCTHADS-NV3 ngày 13 tháng 10 năm 2022 về việc triển khai thực hiện công tác năm 2023; các phòng chuyên môn phối hợp chuẩn bị các điều kiện để tham mưu tổ chức tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh năm 2022; tổng kết quy chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự với Trại giam Châu Bình-Bộ Công an; giữa Cục Thi hành án dân sự với Sở Tư pháp; giữa Cục Thi hành án dân sự với Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh./.
                           Phạm Tấn Khánh-Văn phòng Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: