Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2023. Triển khai chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2024

15/12/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre  tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2023. Triển khai chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2024
Được sự thống nhất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chiều ngày 14 tháng 12 năm 2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2023; triển khai chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, hành chính năm 2024. Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh dự chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh, Ban Chỉ đạo Thi hành hành án dân sự tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện thành phố. Về phía cơ quan Thi hành án dân sự có lãnh đạo Cục, lãnh đạo Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện thành phố; các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh đến dự và đưa tin.

Theo báo cáo tại hội nghị,  năm 2023 các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã tổ chức thi hành đạt kết quả: Về việc,tổng số thụ lý là 22.146việc, tăng3.623 việc (tăng 29,90%) so với cùng kỳ; xác minh, phân loại có: 16.294 việc có điều kiện thi hành.Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 13.715 việc, tăng 1.828 việc (tăng 15,38%) so với cùng kỳ; đạt tỉ lệ 84,17% (tăng 0,51%) so với cùng kỳ; vượt so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là 1,37%; Số việc có điều kiện nhưng chưa thi hành xong, chuyển sang năm 2023 là  2.579 việc.Về tiền, tổng số tiền thụ lý là 3.351 tỷ đồng, tăng 1.015 tỷ (tăng 97,02%) so với cùng kỳ; xác minh, phân loại có: 1.880 tỷ đồng có điều kiện (chiếm tỷ lệ 57,31%);Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 1.035 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 55,05% (so với chỉ tiêugiao vượt 8,75%). Số tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong, chuyển sang năm 2023 là  845 tỷ đồng.
Về công tác thi hành án hành chính: Tòa án chuyển giao55 bản án, quyết định về vụ án hành chính, trong đó có 25 bản án, quyết định chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện và 30 bản án, quyết định không chấp nhận yêu cầu khởi kiện; số bản án có quyết định buộc thi hành án hành chính 01 bản án đã thi hành xong; số bản án chưa có quyết định buộc: 24 bản án, Cục Thi hành án dân sự cũng đã tham mưu thường xuyên cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi đôn đốc hướng dẫn các cơ quan đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh bản án hành chính của Tòa án; Kết quả đã thi hành xong 24 hồ sơ.
Về hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự:Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự hai cấp thực hiện tốt chức năng chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự trên địa bàn, chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự; hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sựtiếp tục duy trì nền nếp; việc phối kết hợp giữa các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự luôn được duy trì và phát huy, cơ quan Thi hành án dân sự đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, từng bước đổi mới hoạt động; các văn bản chỉ đạo về công tác phối hợp được ban hành kịp thời, các thành viên Ban Chỉ đạo nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động của Ban chỉ đạo; đội ngũ Chấp hành viên, công chức thi hành án từng bước được bồi dưỡng, nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, lãnh đạo quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ . Đối với những vụ việc lớn, phức tạp, khiếu nại, chống đối quyết liệt, đã qua nhiều lần giáo dục, thuyết phục nhưng cố tình chây ỳ không thi hành, cơ quan Thi hành án dân sựcủng cố hồ sơ, báo cáo đề xuất. Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự họp bàn giải pháp, thống nhất quan điểm xử lý, phân công giao nhiệm vụ cho từng thành viên, ngành liên quan thực hiện động viên thuyết phục qua nhiều kênh, nhiều cách, thậm chí họp Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự nhiều lần, chuẩn bị nhiều phương án mới đi đến quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế. Nhờ sự chỉ đạo thống nhất, quyết liệt, quyết tâm của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan, nhiều vụ việc án đã được cưỡng chế thành công như  vụ Huỳnh Kiến Cát Phượng( TPBT) vụ Đặng Văn Lực, Nguyễn Thị Lắm, vụ Mạc Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Hưởng (Thạnh Phú)... Đã phối hợp tổ chức cưỡng chế thành công, chấm dứt khiếu nại kéo dài góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.
Trong năm 2023, Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục Thi hành án dân sự đã tham mưu Ban chỉ đạo cùng cấp tổ chức 17 cuộc họp Ban chỉ đạo cho ý kiến 29 vụ, việc án khó khăn vướng mắc, đã giải quyết xong 09 vụ việc, đang tiếp tục giải quyết theo quy trình 20 vụ việc.Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cấp huyện thường xuyên họp, cho ý kiến chỉ đạo các ngành có liên quan tăng cường phối hợp hỗ trợ tháo gỡ nhiều vướng mắc phát sinh. Đặc biệt, tại các huyện Thạnh Phú, Giồng Trôm và Thành phố Bến Tre đã thành lập nhiều Tổ vận động giáo dục, thuyết phục trong thi hành án dân sự và đã vận động thuyết phục thành công nhiều việc án phức tạp, kéo dài nhiều năm, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, đây là việc làm sáng tạo và thiết thực cần nhân rộng điển hình trong thời gian tới. Chi cục Thi hành án dân sựchủ động sáng tạo trong triển khai thực hiện tham mưu cho Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, thành phố thành lập các Tổ công tác để vận động thuyết phục thi hành án theo từng vụ việc cụ thể hoặc mời các cơ quan có liên quan để tiến hành phối hợp vận động, thuyết phục, khi có phát sinh.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã triển khai 11 nội dung trọng tâm của kế hoạch công tác năm 2024, triển khai Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 27/5/2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong tình hình mới.
Phát biểu Kết luận Hội nghị, ông Trần Ngọc Tam-Chủ tịch Ủy ban nhân dân kiêm trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo một số nội dung sau:
1. Các cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cần phải xem công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, cơ quan Thi hành án dân sự là lực lượng thừa hành để từ đó tiếp tục quan tâm sát sao hơn nữa trong việc lãnh chỉ đạo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn vì mục tiêu pháp luật phải được thực thi một cách nghiêm minh, tổ chức thi hành án theo nguyên tắc “vừa có đạo đức, có tình có lý nhưng cũng vừa phải kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế”.
2. Các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, các sở, ban ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợp tốt với cơ quan thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự, chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng pháp luật các công việc thuộc trách nhiệm của mình, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, nhất là trong phối hợp đo đạc xuất họa đồ, cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất, phối hợp bảo vệ cưỡng chế thi hành án để đảm bảo thi hành án đúng pháp luật.
3.Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan Công an các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự, đảm bảo cưỡng chế thi hành án hiệu quả, kịp thời; tăng cường trách nhiệm trong việc truy tìm, kê biên tài sản của người phạm tội, nhất là các tội phạm kinh tế, tham nhũng. Phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý nghiêm đối với những trường hợp cản trở, chống đối việc thi hành án, cố ý chây ỳ, không chấp hành án.
4. Sở Tài chính tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành án, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm. Phối hợp tiếp nhận, xử lý vật chứng, tài sản sung công đúng qui định.
5. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai phối hợp đo đạc xuất họa đồ, cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất, đảm bảo cung cấp thông tin, số liệu chính xác, kịp thời khi cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất để thi hành án.
6. Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo Tòa án nhân dâncấphuyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc chuyển giao bản án, quyết định; nhanh chóng giải quyết đối với các tranh chấp, yêu cầu về xác định phần sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung của hộ gia đình; giải quyết đúng thời hạn đối với các kiến nghị của cơ quan Thi hành án dân sự; kịp thời giải thích bản án, quyết định tuyên không rõ, đảm bảo tính khả thi.
7. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dâncấp huyện tăng cường kiểm sát, trong đó chú trọng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các đối tượng là tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành án; kiểm sát quá trình tổ chức thi hành án của Chấp hành viên, đồng thời, tăng cường kiểm sát thi hành án hành chính.
8.Chủ tịch Ủy ban nhân dân (Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự) các huyện, thành phố:Phải nghiêm túc thực hiện Luật Tố tụng hành chính 2015, Nghị định số 71 năm 2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; khắc phục ngay những hạn chế trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành và chỉ đạo thi hành dứt điểm các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực.Chỉ đạo thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc phối hợp cũng như trong hoạt động tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn, công tác tổ chức cưỡng chế những vụ việc án lớn, có huy động nhiều lực lượng để kê biên hoặc giao tài sản để thi hành án.Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ án có giá trị lớn, vụ án có tính chất phức tạp ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương và các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng;chỉ đạo các cơ quan, tổ chức nơi người phải thi hành án là công chức, viên chức công tác phải có trách nhiệm phối hợp với các Cơ quan Thi hành án dân sự vận động và làm việc với người phải thi hành án là công chức, viên chức. Chỉ đạo, chính quyền cấp cơ sở phối kết hợp và cùng Cơ quan thi hành án dân sự tổ chức tốt công tác vận động, thuyết phục các đương sự trong thi hành án và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tự nguyện chấp hành tốt pháp luật, không để phát sinh điểm nóng, dư luận xã hội bức xúc của các bên đương sự trong thi hành án.
9. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh cụ thể hóa chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp, chỉ tiêu của Tổng cục thi hành án dân sự giao năm 2024; Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo các Phòng chuyên môn, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, các Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký để tập trung thực hiện tốt và nâng cao chất lượng, tỷ lệ Thi hành án dân sự, về việc, về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành.Tổ chức theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi; Giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật đặc biệt chú trọng việc thi hành án thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Tổ chức tốt các đợt thi đua chuyên đề, thi đua cao điểm thi hành án dân sự tập trung giải quyết xong, kéo giảm việc án có điều kiện thụ lý trên 01 năm chưa thi hành xong theo chỉ đạo của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Nhân tại hội nghị, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã công bố  và trao Quyết định khen thưởng của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Chủ tịch Ủy ban nhân dân dân tỉnh cho 06 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian qua./.
Phạm Tấn Khánh-Văn phòng Cục THADS
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: