Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 182/QĐ-CTHADS ngày 15/7/2022 về việc sửa đổi, bãi bỏ một số thủ tục thuộc Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre

15/07/2022

File đính kèm

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: