Sign In

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Thạnh Phú tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021

29/10/2021

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Thạnh Phú tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021

 
 
Sáng ngày 28 tháng 10 năm 2021, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Thạnh Phú tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021.Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đại diện Thường trực huyện ủy, đại diện Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện; thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện. Ông Đào Công Thương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện -Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện dự chủ trì Hội nghị.
 Thay mặt mặt Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, ông Nguyễn Văn Ớt, Chi cục trưởng - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự đã báo cáo kết quả hoạt động của Ban; kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2021, cụ thể:
Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự; việc phối kết hợp giữa các ngành được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, kịp thời hỗ trợ cho cơ quan Thi hành án dân sự huyện giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phát sinh; các thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự luôn nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động chỉ đạo góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chỉ đạo thi hành án dân sự; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính trong thời gian tới.
Về kết quả công tác thi hành án dân sự: Tổng số thụ lý 1.646 việc, tương ứng với số tiền 103.553.261.437 đồng (có 1.285 việc với số tiền 87.437.754.052 đồng có điều kiện). Thi hành xong 1.048 việc, tương ứng với số tiền: 44.200.932.084 đồng. Đạt tỷ lệ 81,56% về việc và 50,55% về tiền trên tổng số việc có điều kiện thi hành.
Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, thực hiện tốt, trong năm 2021. Những vụ việc có khó khăn, phức tạp sau khi có ý kiến của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự đã được tập trung giải quyết dứt điểm, tổ chức cưỡng chế thi hành thành công các vụ việc có số tiền phải thu lớn, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương,…. 
          Phát biểu Kết luận Hội nghị, ông Đào Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án huyện đánh giá, ghi nhận kết quả của Ban Chỉ đạo và kết quả đạt được của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Phú trong năm 2021 và đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
1. Chi cục Thi hành án dân sự thường xuyên tham mưu cho Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự đối với các vụ việc còn tồn lâu, các việc phức tạp, khó thi hành; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý các đối tượng cố tình chống đối việc thi hành án dân sự đảm bảo sự cương quyết, nghiêm minh của pháp luật.
2. Tập trung rà soát, xác minh phân loại án chính xác 100%, làm rõ thực trạng số việc đang phải thi hành án, đề ra giải pháp thi hành cụ thể đối với từng vụ việc nhất là các vụ án có liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng, các vụ việc khó khăn, phức tạp phải huy động lực lượng cưỡng chế; tổ chức thi hành vượt chỉ tiêu về việc, tiền của Cục Thi hành án tỉnh giao; chú trọng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thời hạn, đúng pháp luật.
3. Tăng cường công tác vận động, giáo dục thuyết phục trong thi hành án, đề xuất Ban Chỉ đạo Thi hành án kịp thời thành lập các Tổ vận động, giáo dục thuyết phục các việc án lớn, các việc án quá trình giải quyết có khó khăn phức tạp, cương quyết cưỡng chế thi hành án đối với các việc án có điều kiện thi hành đương sự không tự nguyện thi hành án nhất là các việc án có giá trị lớn, án tín dụng Ngân hàng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, kéo giảm án tồn động nhất là các việc án tồn động nhiều năm chưa giải quyết dứt điểm.
4. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện tăng cường kiểm sát, phối hợp trong suốt quá trình tổ chức thi hành án để phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những thiếu sót, vi phạm. Phân công Lãnh đạo và  Kiểm sát viên trực tiếp tham gia kiểm sát các hoạt động cưỡng chế theo kế hoạch.
5. Các thành viên Ban Chỉ đạo bám sát nhiệm vụ, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Chỉ đạo.
6. Đề nghị các ngành Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện tiếp tục thực hiện và nâng cao hiệu quả phối hợp theo Quy chế phối hợp liên ngành đã ký kết.
 
                                           Đặng Văn Chung- Chi cục THADS huyện Thạnh Phú

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: