Sign In

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Giồng Trôm tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021

04/11/2021

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Giồng Trôm tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021
Ngày 03 tháng 11 năm 2021, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Giồng Trôm tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2021. Đến dự hội nghị có ông Trần Văn Liêm, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Về phía lãnh đạo huyện có ông Lê Văn Nhân- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện- Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự. Tham dự hội nghị còn có đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn và toàn thể công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Giồng Trôm.
Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự  huyện năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2022. Về kết quả công tác thi hành án dân sự trong năm 2021 Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã nỗ lực khắc phục khó khăn thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu được giao (Chi cục Thi hành án dân sự huyện Giồng Trôm là đơn vị có số việc thụ lý cao nhất tỉnh,  tổng số thụ lý giải quyết năm 2021 là 2447 việc án, bình quân 489 việc án/Chấp hành viên;  Kết quả thi hành xong là 1290 việc án, đạt tỉ lệ  81,85%, vượt 0,35% so với chỉ tiêu của Tổng cục Thi hành án dân sự giao; Về tiền tổng số thụ lý là 190.837.124.000đồng, giải quyết xong là 62.512.322.000 đồng, đạt tỉ lệ 48,29%, vượt so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là 7,79%.
Các đại biểu dự Hội nghị đã có các phát biểu tham luận chia sẽ kết quả đạt được cũng như phân tích đề xuất giải pháp tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp thi hành án dân sự.
 Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Văn Liêm-Phó Cục trưởng đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Chi cục Thi hành án dân sự với các ngành Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, cơ quan đăng ký đất đai...đặt biệt là vai trò và  hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, Tổ vận động thuyết phục tự nguyện thực hiện quyết định thi hành án dân sự của huyện, trong năm 2021 Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện đã chủ trì và kịp thời có ý kiến chỉ đạo phối hợp cưỡng chế thi hành một số vụ việc phức tạp; Tổ vận động thuyết phục tự nguyện thực hiện quyết định thi hành án dân sự của huyện đã phối hợp vận động, giáo dục, tuyên truyền pháp luật giúp nhiều vụ việc đương sự tự nguyện thi hành án, thỏa thuận thi hành án mà không phải thực hiện cưỡng chế...Đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự quan tâm thực hiện tốt, nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành hữu quan; tập trung thực hiện quyết liệt hơn nữa một số nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2022, trọng tâm là chủ động tham mưu, báo cáo Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự  những vụ việc khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp; kiên quyết và quyết tâm tổ chức thi hành án đối với các vụ việc có điều kiện tồn đọng nhiều năm, thực hiện cưỡng chế đối với các vụ việc đã vận động nhiều lần nhưng không đạt kết quả, các vụ việc vừa qua có ý kiến của Ban nội chính Tỉnh ủy.. nhằm kéo giảm án có điều kiện tồn đọng và góp phần thực hiện nghiêm minh pháp luật.
Nhân tại Hội nghị, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã trao tặng Giấy khen cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự.
 

 
             Phát biểu Kết luận hội nghị, ông Lê Văn Nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự  phát huy kết quả đã đạt được, tiếp thu ý kiến lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh để xây dựng và thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 đạt hiệu quả. Đề nghị Tổ vận động cần phát huy vai trò của mỗi thành viên, tham gia tích cực, có trách nhiệm nâng cao hiệu quả, chất lượng phối hợp vận động nhằm vận động các bên đương sự thỏa thuận, thực hiện quyết định thi hành án trên tinh thần tự nguyện hạn chế tổ chức cưỡng chế. Mỗi vụ việc phức tạp cần nghiên cứu kỹ lưỡng, tìm hiểu giải quyết thấu đáo nhiều khía cạnh  trước khi cưỡng chế. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm, sâu sát trong công tác chỉ đạo phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự , xác định nhiệm vụ thi hành án cũng là nhiệm vụ chính trị của địa phương mình, tích cực phối hợp cùng cơ quan Thi hành án dân sự giải quyết có hiệu quả các vụ việc thi hành án tại địa phương./.
  Lê Ngọc Trung-Chi cục Thi hành án dân sự huyện Giồng Trôm
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: