Sign In

Thông báo số 43/TB-THADS ngày 01/3/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bàu Bàng. Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (02/03/2018)

Vụ Trần Thị Lý, địa chỉ: ấp 1, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Thông báo số 76/TB-CCTHADS ngày 23/02/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Giáo. Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (28/02/2018)

(Tài sản kê biên của ông Nguyễn Văn Hiếu và Bà Bùi Thị Mười. Địa chỉ: số 95, ấp 9, xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương)

Thông báo số 231/TB-THADS ngày 26/02/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Thủ Dầu Một. Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (28/02/2018)

 (Tài sản kê biên của ông Hồ Lê Cảnh và Bà Nguyễn Ngọc Giàu; tài sản thế chấp cho Công ty TNHH TMDV ô tô Dũng Lâm)
Các tin đã đưa ngày: