Sign In

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 6) số 680/TB-CCTHADS ngày 03/9/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Uyên (16/09/2020)

Bán đấu giá tài sản vụ Công ty TNHH Sắt Thép Vinh Đa Việt Nam (CHV Nguyễn Tấn Quốc)

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản số 27/TB-CCTHADS ngày 09/9/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Dĩ An (13/09/2020)

Bán đấu giá tài sản vụ Nghiêm Mạnh Tùng, Đinh Thị Liệu (CHV Phạm Văn Bình) 

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản số 432/TB-CCTHADS ngày 03/9/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Giáo (09/09/2020)

Bán đấu giá tài sản vụ Nguyễn Cao Tấn, Dương Lệ Hằng (CHV Nguyễn Tấn Linh)

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản số 1818/TB-CCTHADS ngày 27/8/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một (07/09/2020)

Bán đấu giá tài sản lần 1 vụ Lê Minh Tân, Nguyễn Duy An (CHV Nguyễn Trương Bảo Lâm) 

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản số 601/TB-CCTHADS ngày 17/8/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Uyên (21/08/2020)

Bán đấu giá tài sản Vụ Nguyễn Thị Thanh Đạm lần 1 - (CHV Lê Quốc Tính)
Các tin đã đưa ngày: