Sign In

75 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA HỆ THỐNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7/1946-19/7/2021) VÀ CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...

NHỮNG BƯỚC CHUYỂN MẠNH MẼ TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

31/05/2021

          Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, công tác thi hành án dân sự (THADS) được đánh giá đạt chỉ số 79,1%, tăng 16,3% so với năm...